Õigus

Tartu halduskohus pöördus Euroopa Kohtusse, paludes sellelt eelotsust, kas põllumajandustoetuse saamiseks kehtestatud nõuetega kaitstakse ka Eestis asuvaid kivikalmeid.
Riigikohus ei võtnud menetlusse Võru, Lasva, Sõmerpalu, Vastseliina, Emmaste, Rakke ja Koeru valla määruskaebusi, kes taotlesid halduskohtult valdade sundliitmist puudutavate valitsuse määruste tühistamist ja esialgse õiguskaitse kohaldamist.
Töövõimereformi käigus ei ole muutunud tööandja kohustus maksta tööõnnetuse või kutsehaiguse korral kahjuhüvitist, samuti ei ole muutunud üldised kahjuhüvitise maksmise tingimused, vastas sotsiaalministeerium advokaadibüroole LMP.
Tööandjad ei tohiks ilma põhjuseta uurida töölesoovivate inimeste sotsiaalmeediakontosid, leidis Euroopa Liidu juhtivatest andmekaitse ametnikest koosnev grupp.
Kuna nutitelefon on pea igaühel, kurdavad tarbijad üha sagedamini, et remondi käigus on telefonile tekitatud mehhaanilisi vigastusi, mida enne ei esinenud. Selliste vaidluste tekkimist saavad ennetada nii tarbijad kui ka…
Valitsus ei toetanud 13. juulil seadusemuudatust, mis oleks muutnud kolmandate riikide kodanikel Eestis maa ostmise raskemaks.
Neljapäev, 13 Juuli 2017 09:27

Õigusloome viiakse digiajastuga vastavusse

12. juulil tutvustas justiitsminister Urmas Reinsalu Eesti eesistumise plaane Euroopa Parlamendi õiguskomisjonile (JURI) ning vastas nende küsimustele.
Tarbijakaitseamet on tuvastanud, et ka teise suure sideoperaatori, Tele2 tegevus sidevahendi teel sõlmitud lepingust taganemise korral seadme tagastamise tasu nõudmine on seadusega vastuolus ja alusetu. Amet nõudis alusetu tasu küsimise…
Euroopa Parlamendi ja nõukogu isikuandmete kaitse üldmäärus kehtestab palju uusi õigusi andmesubjektidele ja kohustusi andmete töötlejatele.
Väikepruulikojad, mille toodang on kokku umbes protsent Eesti õlleturust, lahja alkoholi aktsiisi tõusu tõttu õlle hinda tõsta ei plaani, kirjutas Postimees.
Viimasel ajal sagenesid tarbijate pöördumised tarbijakaitseameti ja tarbijavaidluste komisjoni poole seoses Elisa Eesti rahalise nõudega 13,90 eurot, mida mobiilioperaator küsis tarbijailt sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganemisel. Ameti hinnangul on sellise…
Eesti on küll Euroopa Liidu õiguse ülevõtmisel edukamate riikides hulgas, kuid sarnaselt enamiku liikmesmaadega kasvas eelmisel aastal ka Eesti suhtes algatatud rikkumismenetluste arv.
Kolmapäev, 05 Juuli 2017 10:31

Ametiühingud nõuavad töötervishoiu reformi

Ametiühingud saatsid tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovskile oma ettepanekud töötervishoiu ja tööohutuse seaduse radikaalseks muutmiseks, kuna nii haigekassa kui ka tööinspektsiooni statistika haigestumiste ja tööõnnetuste osas on ametiühingute hinnangul šokeeriv.
Teisipäev, 04 Juuli 2017 11:25

Kuidas saab ärisaladust kaitsta?

Väidan, et ärisaladus ei ole seaduse järgi hästi kaitstud ja kui see on korra juba avaldatud, siis sisuliselt jääb üle ainult võimalus tegeleda tagajärgedega. Küll aga saab hea lepinguga oma…
Euroopa Kohtu kohtujuristi hinnangul võivad liikmesriigid keelata transpordifirma Uber ebaseadusliku tegevuse ja selle eest ettevõtet kriminaalkorras karistada, ilma et nad komisjonile eelnevalt seaduseelnõust teataksid.
Teisipäevast hakkab kehtima uus lõhkematerjaliseadus, mis vähendab pürotehnikaga tegelevate ettevõtete halduskoormust.
Tallinna linnavalitsus on teinud ettepaneku refinantseerida eraettevõtetega sõlmitud mitme pealinna kooli halduslepingud, mille raames on linn 10 aasta jooksul koolide eest maksnud üle 100 miljoni euro, kirjutab Eesti Päevaleht.
Laupäevast ehk 1. juulist jõustub rida maksumuudatusi; muu hulgas tõusevad lahja alkoholi aktsiisimäärad, teatud kütuste aktsiisimäärad ja leeveneb osalusoptsiooni maksureegel.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes