Õigus

Neljapäev, 22 Detsember 2016 09:19

Ligi 50 rehviettevõtet võib oodata suur rahatrahv

Keskkonnainspektsiooni sõnul pole kuni 50 rehvifirmat liitunud Eestis tegutseva tootjavastutusorganisatsiooniga MTÜ Rehviringlus, mistõttu võib neid oodata kuni 32 000-eurone rahatrahv.
Teisipäev, 20 Detsember 2016 10:57

Haldusreformi seadus jääb suures osas jõusse

Haldusreformi seadus jääb suures osas jõusse, leidis kaasust vaaginud riigikohus.
Esmaspäev, 19 Detsember 2016 14:06

Eesmärk pühitseb abinõu

Novembri algul jõudis riigikogu menetlusse maksukorralduse seaduse ja elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõu. Tasub sellele pilk peale visata, et saada aimu, millised ettevõtjat mõjutavad sätted võivad juba tuleval aastal…
Õiguskantsler Ülle Madise hinnangul ei ole inimeste dokumentide kontrollimine lotopiletite ostmisel liigne isikuvabaduse riive ja on seega põhiseadusega kooskõlas.
Õiguskantsler Ülle Madise pöördus riigikohtusse, et tunnistada äriühingu juhatuse liikme töötuna arvele võtmise piirang põhiseadusega vastuolus olevaks.
Euroopa Komisjon trahvis kolme suurpanka, Crédit Agricole'i, HSBC-d ja JPMorgan Chase'i 485 miljoni euroga kartellikokkuleppe eest, kui pangad manipuleerisid intressimääradega seotud finantstoodete hindu.
Eesti ei toeta praegusel kujul Euroopa Liidu maksudest kõrvalehoidmise vältimise direktiivi (ATAD2), sest hübriidsete ebakõladega tegelemise meetmed ei ole veel piisavalt läbi arutatud.
2018. aasta mais jõustuv andmekaitse üldmäärus näeb ette täpsed käitumisjuhised olukorras, kus on aset leidnud isikuandmete turvanõuete rikkumine. Määrusest tulenevat uudset teavitamiskohustust selgitab advokaadibüroo TRINITI jurist Tea Kookmaa.
Kaubandus-tööstuskoda ja tööandjate keskliit saatsid seoses plaanitavate maksumuudatustega riigikogu esimehele ühispöördumise, milles juhivad tähelepanu nende hinnangul ebamõistlikule kiirustamisele muudatuste menetlemisel ning mitme õigusnormi ja kaasamise hea tava rikkumisele.
Tallinna halduskohus otsustas esmaspäeval, et maksu- ja tolliamet on küsinud põhiseadusega mitte kooskõlas olevat liigkõrget intressi tähtpäevaks maksmata kohustustelt; kui maksuamet küsib päevas tasumata kohustuselt 0,06% intressi, siis kohtu hinnangul…
Bartertehinguks ehk vahetuslepinguks nimetatakse kaupade ja teenuste vahetust teiste kaupade ja teenuste vastu raha kasutamata.
Esmaspäev, 05 Detsember 2016 12:42

Mis on võlaõigusseaduse täitmise kviitung?

Hiljuti puutusin kliendi kaasuse raames kokku võlaõigusseaduse (VÕS) §-s 95 sätestatud täitmise kviitungiga.
Reede, 02 Detsember 2016 16:38

Riik kaalub üürnike õiguste kärpimist

Justiitsministeeriumis reedel kogunenud üüriõiguse ekspertide ja asjasse puutuvate organisatsioonide ümarlaud arutas, kas üürileandjate õiguste suurendamine ja üürnike õiguste vähendamine kasvataks Eesti üüriturgu.
Riigikohus selgitas kolmapäeval oma otsuses, et kohalik omavalitsus peab tegema otsuse planeeringu kohta mõistliku aja jooksul ka siis, kui puudutatud isikud ei jõua planeerimismenetluses kokkuleppele ja planeeringuga seoses toimuvad kohtumenetlused.
Neljapäev, 24 November 2016 09:20

Pettur eitas oma maksueelist

Kohtupraktika ülevaade võtab vaatluse alla kolm tänavust riigikohtu lahendit, mis käsitlevad maksudeklaratsioonis esitatud valeandmeid, juhatuse liikme hoolsuskohustust ja ühe ettevõtte saneerimiskava.
Riigikohus otsustas, et maksu- ja tolliametil (MTA) pole õigust piiril rahvusvahelisi vedusid teostavate autode kütusepaakidest kütust välja pumbata ja nõuda aktsiisivabastuse saamiseks lisatõendeid kütuse kasutamise kohta järgmistel rahvusvahelistel vedudel.
Kolmapäev, 23 November 2016 13:26

Läti trahvis Swedbanki 1,4 miljoni euroga

Läti finants- ja kapitalituru komisjon (FCMC) on määranud Swedbankile 1,4 miljoni suuruse trahvi, sest pank pole suutnud tagada täielikku kontrolli oma klientide tehingute üle, ütles komisjoni esindaja Laima Auza.
Kui kinnisasjal on omanikke rohkem kui üks, siis on mõistlik sõlmida kaasomanike kasutuskorra kokkulepe.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes