Õigus

AS-i A. Le Coq juhataja Tarmo Noobi sõnul näitab riigikohtu reedene alkoholiaktsiisi planeeritust kiirema tõusu põhiseaduspärasuse otsus, et enam ükski majandusharu ei saa kindel olla oma tuleviku pärast.
Riigikohtu hinnangul ei ole seadusandja otsus tõsta lahja alkoholi aktsiisimäärasid planeeritust kiiremini, põhiseadusega vastuolus.
Rahandusministeerium tellib Riigi Tugiteenuste Keskuse vahendusel hankega analüüsi hindamaks Riigi Kinnisvara AS-i (RKAS) juriidilise vormi sobivust ettevõttele pandud ülesannete täitmiseks ning võimaliku restruktureerimise otstarbekust.
Eelmise aasta kohta esitatud tuludeklaratsioonide alusel tekkis 12 900 inimesel tulumaksu juurdemaksmise kohustus kokku 3,1 miljoni euro ulatuses, juurdemaksmise tähtaeg on 3. juulil.
Õiguskantsler Ülle Madise hinnangul on tööandjal õigus usalduse kaotamise tõttu lõpetada tööleping töötajaga, kes ei lähe tööandja korraldatavasse tervisekontrolli.
Esmaspäev, 26 Juuni 2017 15:50

Kui kaua kehtib suuline laenuleping?

Jurist Martina Proosa kirjutab sellest, milleni võib viia kirjaliku lepingu puudumine või konfidentsiaalse teabe mõiste ebapiisav määratlus. Riigikohtu lahendile tuginedes selgitatakse artiklis, et tuleb eeldada, et äriühing dokumenteerib kõiki oma…
Halduskohus leidis, et sotsiaalmaksumäära langetamise ärajätmine ei tekitanud hüvitamisele kuuluvat kahju.
Justiitsministeerium soovib piirata süstemaatilist maksejõuetuse põhjustamist ja tankistide kasutamist, täpsema seaduse väljatöötamiskavatsusega plaanitakse välja tulla sügisel.
Riigikohus otsustas teisipäeval võtta menetlusse veebruaris AS Tallinna Vesi poolt esitatud kassatsioonkaebuse tariifivaidluses konkurentsiametiga.
Loksa linnale erandi tegemine parteipileti alusel rikub haldusreformi eesmärki ja toob ilmselt uusi kohtuvaidlusi teiste omavalitsustega, leiab endine riigihalduse minister, riigireformi probleemkomisjoni aseesimees Arto Aas (Reformierakond).
Euroopa Komisjon nõuab Eestilt kindlustust käsitlevate Euroopa Liidu õigusnormide täielikku rakendamist.
Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse kaks eelnõu.
Neljapäev, 08 Juuni 2017 16:35

Kuidas pääseda oma kinnistule?

Seadused ja kohtupraktika pakuvad mitmeid lahendusi, kuidas juurdepääsuteed saada.
Rahandusministeerium esitas esmaspäeval riigikogu rahanduskomisjonile ettepanekud magustatud joogi maksu seaduse eelnõu muutmiseks, et magustatud ja maitsestatud piima- ning jogurtijoogid saaksid maksuvabastuse. Meedias ilmunud väidetele vastupidiselt soovib ministeerium sellised joogid just…
Riigikohus käsitles oma hiljutises otsuses töötaja vastu esitatava kahjunõude aegumistähtaja arvutamist.
Härra X valitakse osaühingu juhatuse liikmeks. Juhatuse liige on rahul: ta on valitud kolmeks aastaks ja poolte vahel on kokkulepe märkimisväärse suurusega juhatuse liikme tasu maksmiseks. Ühel päeval aga esitavad…
Valitsus kiitis neljapäevasel istungil heaks Euroopa Kohtu märtsi otsuse edasikaebamise, millega kohus otsustas jätta läbi vaatamata Eesti hagi Euroopa Liidult 34,3 miljoni euro ulatuses suhkru liigse laovaru eest makstud tasu…
Kui teine lepingupool jätab oma rahalised kohustused täitmata ning esinevad kahtlused võlgniku maksevõimes, leiavad võlausaldajad end valiku ees, kas esitada kohtule võlgniku vastu hagiavaldus või pankrotiavaldus. Tundub ju põhjendamatu pöörduda…

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes