Teisipäev, 28 Veebruar 2017 14:47

Negatiivne omakapital võib kaasa tuua vangistuse Esile tõstetud

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)
Donoway Eesti vandeaudiitor Vadim Donchevski soovitab negatiivsesse osakapitali tekkesse suhtuda täie tõsidusega.
Donoway Eesti vandeaudiitor Vadim Donchevski soovitab negatiivsesse osakapitali tekkesse suhtuda täie tõsidusega. Postimees

Mida toob kaasa negatiivne omakapital?

Vastab Donoway Eesti vandeaudiitor Vadim Donchevski:

Kui selline olukord on tekkinud ning ettevõte ei ole omakapitali viinud seadusega kooskõlla ning esitanud äriregistrile majandusaasta aruannet, võib ettevõte peagi saada registrilt hoiatuskirja, et ühingu netovara on väiksem kui seaduses nõutud. Sel juhul tuleks kindlasti hoiatusele reageerida, teavitada registrit oma edasistest plaanidest ning viia netovara seadusega kooskõlla.

Hoiatuse ignoreerimisel võib äriregister äriühingu sundlõpetada ning registrist kustutada. Seejuures ei ole tähtis, kas tegemist on tegutseva äriühingu või riiulifirmaga. Peale selle kehtib ÄS-i 10. peatüki § 71 kohaselt ettevõtja vastutus. See paragrahv sätestab, et seaduses ettenähtud andmete esitamata jätmise või valeandmete esitamise korral võib registripidaja ettevõtjat ja kõiki andmete esitamiseks kohustatud isikuid trahvida tsiviilkohtumenetluse seadustikus ettenähtud korras, sõltumata sellest, kas need andmed kuuluvad registrisse kandmisele või mitte.

Samas paragrahvis on välja toodud, et kui seaduses ette nähtud andmeid ei esitata registripidajale tähtajaks, võib registripidaja trahvida ettevõtet ilma tsiviilkohtumenetluse seadustikus nimetatud hoiatusmäärust tegemata. Trahv määratakse tsiviilkohtumenetluse seadustikus sätestatud ulatuses, aga mitte vähem kui 200 eurot.

Äriseadustiku järgi peavad juhatus, osanikud, aktsionärid ja nõukogu tegutsema hea ettevõtja hoolsusega ning kõigile on ettenähtud vastutus. Osaühingu juhatuse liikme vastutust reguleerib ÄS-i § 187, aktsiaseltsi juhatuse vastutus on ära toodud §-s 315.

Teatud info õigeaegne esitamata jätmine võib kujuneda lausa äriühinguga seotud süüteoks, mille eest võib karistada karistusseadustiku (edaspidi – KarS) alusel. Selle seaduse § 381 kohaselt võib määrata rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistuse selle eest, kui äriühingu asutaja, juhatuse või seda asendava organi või nõukogu liikme või likvideerija ei esita õigeaegselt äriühingu asutajatele, osanikele, aktsionäridele, liikmetele, audiitorile või erikontrolli läbiviijale äriühingu varalise seisundi või muude kontrollitavate asjaolude kohta olulisi andmeid.

KarS-i § 3811 lg 1 järgi toob rahalise karistuse või isegi kuni üheaastase vangistuse raamatupidamise korraldamise nõuete teadev rikkumine või teadvalt raamatupidamisdokumentide ebaseadusliku hävitamine, varjamine või kahjustamine või raamatupidamisdokumendis andmete esitamata jätmine või ebaõigete andmete esitamine, kui sellega on oluliselt raskendatud ülevaate saamine raamatupidamiskohustuslase varalisest seisundist.

Seega ei vasta tõele levinud arusaam, et negatiivse omakapitali puhul midagi tegema ei pea – see võib tuua isegi vanglakaristuse.

Mida teha, kui ettevõtte omakapital on negatiivne, loe veebiajakirjast Pluss.

Lisainfo

1 kommentaar

 • Kommentaari link Pühapäev, 11 Juuni 2017 01:15 lisas Eestimaa viimane ettevõtja

  Kas selle jutu kinnituseks oleks tuua ÜKS pretsedent või näide ?

  Või lihtsalt istume ja kirjutame artikleid kokku ?

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


Viimased vastused lugejate küsimustele audiiti teemal

Audiitor vastab lugejate küsimustele

 • Kuidas arvutada keskmist töötasu?
  Kuidas arvutada keskmist töötasu?

  Kas keskmise töötasu leidmisel läheb arvesse eelmisesse poolaastasse jäänud puhkus?

 • Amortisatsiooni arvestamine äritegevuses kasutatavalt korterilt
  Amortisatsiooni arvestamine äritegevuses kasutatavalt korterilt Ettevõte soetas korteri. Üheks aastaks anti korter rendile. Pärast üürilepingu lõppemist kasutati korterit ettevõtte äritegevuses. Ettevõtte juhtkond otsustas korteri raamatupidamises kajastamisel kasutada soetusmaksumuse meetodit. Kuna korter asub uues majas, määrati amortisatsiooninormiks 2,5% aastas. Korteri maksumus ei ole aga kunagi 0 eurot. Kuidas tuleb amortisatsiooni arvestada?
 • Kuidas kajastada ettevõtte bilansis kontsernikontol olevat raha jääki?
  Kuidas kajastada ettevõtte bilansis kontsernikontol olevat raha jääki?

  Kuidas kajastada ettevõtte bilansis kontsernikontol olevat raha jääki? Kui viimase bilansipäeva seisuga on ettevõte paigutanud oma rahalised vahendid kontsernikontole, kas seda tuleks siis kajastada ettevõtte aruandes raha jäägi real või nõudena kontsernikonto liikmete ehk seotud osapoolte vastu? Millistel puhkudel võib olla õigustatud kontsernikontol olevate rahaliste vahendite kajastamine raha jäägina?

 • Kuidas kajastab ostja pöördkäibemaksu raamatupidamises?
  Kuidas kajastab ostja pöördkäibemaksu raamatupidamises?

  Eesti firmalt on saadud arve, kus käibemaksumääraks on märgitud 0%, viidetega: "pöördmaksustatav metalli käibemaks, KMS i § 41 lg 1 alusel arvestab käibemaksu ostja, kauba müügiga seotud teenus KMS-i § 12 lg 1". Kuidas kajastab ostja (käibemaksukohustuslane) pöördkäibemaksu raamatupidamises?

 • Põhivara kasuliku eluea vähendamine
  Põhivara kasuliku eluea vähendamine

  Kas sellisel juhul, kui ettevõtte juht tahab vähendada põhivara (sõiduauto) kasutusiga seitsmelt aastalt viiele aastale, on vaja eelmiste aastate amortisatsioonimäärad uuesti arvutada ja teha bilansis muudatused?