Tööturg

Mainor Grupi nõukogu esimees Guido Pärnits kohtus neljapäeval peaminister Jüri Ratasega ja edastas talle oma seisukohad, kuidas Eesti majanduskasvu kiirendada; peamiselt soovitab Pärnits immigratsiooni soodustada.
Kui kõigi OECD riikide vanemaealiste elanike tööhõive oleks samal tasemel Rootsiga, suurendaks see nende SKP-d kokku 2 triljoni dollari võrra, leiab PwC. Eesti on OECD riikide hulgas seenioride potentsiaali kasutamisel…
Kui siiani oleme tööturuteenusena ümberõppe ja enesetäiendamise võimalust pakkunud peamiselt töötutele, siis alates maist toetame teadmiste ning oskuste täiendamisel ka töötavaid inimesi ja seda nii otse kui ka tööandjate kaudu.…
Alates 1. septembrist muudetakse Eesti Töötukassa teenuse „Minu esimene töökoht“ tingimusi, et lihtsustada tööandjatel palgatoetuse abil vähese töökogemusega noorte värbamist.
Tööinspektsioon korraldab Tallinnas 15. juunil infohommiku alaealiste töötamise teemal.
Kolmapäeval alanud järgmise kahe aasta alampalga läbirääkimised ametiühingute ja tööandjate vahel tõotavad tulla pingelised. Ametiühingud on seisukohal, et alampalk peab igal juhul olema kõrgem kui maksuvaba miinimum ning ei ole…
Presidendi majandusnõuniku Heido Vitsuri sõnul võib vabade töökohtade arv veelgi suureneda ning kui ei suudeta vähendada kasvavat nõudlust tööjõu järele võib palkade kasv taas produktiivsuse kasvu ületama ning palgasurve suureneda.
​Politsei- ja piirivalveamet (PPA) ennustab, et juba järgmisel nädalal täitub välistööjõu kvoot ning kõigile soovijatele tuleb poole aasta pealt öelda ei; ettevõtted on aga odava tööjõu nimel asunud skeemitama, kirjutab…
Oma äri on proovinud alustada iga viies Eesti elanik, selgus Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse värskest uuringust. Nendest pooltel ehk igal kümnel on toimiv ettevõte ka praegu.
Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Ametiühingute Keskliit allkirjastasid 7. juunil kaugtöö raamleppe, millega leppisid kokku kaugtöö tegemise soovituslikud põhimõtted.
Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastamisele sotsiaalhoolekande seaduse muudatused, millega riik soovib teha toimetulekutoetuse süsteemi senisest paindlikumaks ning soodustada toimetulekutoetuse saajate osalemist tööturul.
Tööinspektsioon kontrollis, milliseid muutusi on rakendanud ettevõtted, kus on esinenud kutsehaigestumisi. Kontrolliti 16 ettevõtet, avastati 18 rikkumist ning koostati 3 ettekirjutust.
Keskmine brutokuupalk kasvas käesoleva aasta esimeses kvartalis aastaga 5,7 protsenti 1153 euroni ja brutotunnipalk 3,9 protsenti 7,13 euroni; keskmise brutokuupalga aastakasv oli 1,2 protsendipunkti aeglasem kui eelmises kvartalis ning aastakasv…
Töötukassa avalikustas kevadise tööjõuvajaduse baromeetri. Värskete andmetega saate tutvuda: https://www.tootukassa.ee/baromeeter
Eesti Töötukassa tegi töövõimereformiga seonduvatele küsimustele oma Facebooki grupi - ikka selleks, et olulised küsimused võimalikult kiire ja täpse vastuse saaksid.
Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, millega täiendatakse Eesti Töötukassa pakutavat toetuste paketti, andes tööandjatele võimaluse taotleda töötukassalt alaealiste tööle võtmiseks toetust.
Eesti Panga hinnangul valitseb Eestis jätkuvalt töökäte puudus, mis väljendub tööhõive kasvus rekordtasemele ja tööpuuduse languses.
Ametiühingute keskliit saatis sotsiaalministeeriumile ettepaneku vähendada töötuskindlustuse hüvitise saamisse piiranguid ja võimaldada poolte kokkuleppel lahkuvatel töötajatel saada töötuskindlustus hüvitist kuni protsendi ulatuses palgast.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes