Tööturg

Valitsus kinnitas neljapäevasel istungil tervishoiuteenuste loetelu, millesse on sisse arvestatud ka tervishoiutöötajate palgatõus, mullusega võrreldes tõuseb miinimumtunnitasu tagasiulatuvalt 1. aprillist eriarstidel 9, õdedel 10 ja hooldajatel 12 protsenti.
Naispalgatöötajate keskmine brutotunnitasu oli 2016. aasta oktoobris 20,9 protsenti väiksem kui meespalgatöötajatel, aasta varasemaga võrreldes vähenes sooline palgalõhe 1,3 protsendipunkti.
Teisipäeval kell 15 annavad tervishoiusektori esindajad allkirjad kollektiivleppele, mis tagab sektori töötajate palgatõusu tagasiulatuvalt 1. aprillist.
Kolmapäev, 19 Aprill 2017 09:32

Diskrimineerimise keeld töösuhetes

Diskrimineerimise keeld töösuhetes on eelkõige kantud võrdse kohtlemise põhimõttest, mis on isiku põhiõigusena sätestatud Eesti Vabariigi põhiseaduse §-s 12. Siiski on seadusandja pidanud vajalikuks ka eriseaduste loomist, et tagada töösuhetes…
Eesti Ametiühingute Keskliidu hinnangul peaks Eesti Energia oma töötajate palku tõstma ilma lisahüvede kärpimiseta, sest ettevõte on kasumlik.
Kuivõrd tervisetöötajate esindusorganisatsioonid ei ole rahul valitsuse tervishoiupoliitikaga, plaanivad tervishoiutöötajad selle vastu 15. maist streiki alustada; organisatsioonid nõuavad valitsuselt sektorile lisarahastust.
Töökeskkonna parim praktika on tööandja poolt kasutusele võetud meede või meetmed töötervishoiu ja tööohutuse tagamisel, millega panustatakse töötajate heaolusse ja ohutusse enam, kui seadusandlus selleks kohustab.
Muutuvate töökorraldusviiside tulemusena on aina levinum, et osa tööajast veedetakse kontorist väljas ehk tehakse kaugtööd. Mida kaugtöötamine ettevõtja ja töötaja jaoks tegelikult tähendab ning kuidas see enda kasuks tööle panna?
Maailmaturud, sealhulgas tööturg, on pidevas muutumises. Järjest enam on tööandjatel võimalik saata oma töötajaid tööle teistesse riikidesse või tellida teenust mõne teise riigi ettevõtjalt. Sellisel juhul võivad tekkida aga igati…
Eesti ettevõtted ei paku oma töötajatele nii palju võimalusi kaugtööks, kui töötajad sooviks, selgub sotsiaalministeeriumi tellimusel koostatatud tööelu uuringust.
Kolmapäev, 29 Märts 2017 10:48

Tööõnnetused on kinni töötaja peas

„Tööõnnetuste vältimine on kinni töötajate peas,“ ütles Betooniühingu tegevdirektor Toomas Vainola, kelle hinnangul on võimalik tööõnnetusi ära hoida järjepideva koolituse ja kontrolliga, kirjutab Tööelu.
Euroopa Liidus (EL) kasvasid neljandas kvartalis tööjõukulud aastaga 1,7 protsenti ning euroalas 1,6 protsenti.
Rahandusministeeriumi haldusala asutused viivad töökohad pealinnast välja loomuliku personalivoolavuse arvelt; Tallinnas töölt lahkunud inimese asemele võetakse uus inimene tööle pealinnast väljaspool.
Eesti kaubandus- tööstuskoda tegi valitsusele ettepaneku, et välismaalastele ei peaks maksma vähemalt Eesti keskmist töötasu, vaid tööandja põhitegevusala aasta keskmist brutopalka.
Esmaspäev, 20 Märts 2017 13:33

Kes on hea meeskonnamängija?

Kui hea koostöö tegija sa oled? Oled sa meeskonnamängija? Kui tööintervjuul küsitaks neid küsimusi (ja neid ilmselt paljudel puhkudel ka küsitakse), siis on tõenäoliselt reeglina vastus: ma olen meeskonnamängija, mulle…
Swedbanki tööstusettevõtete uuringu kohaselt plaanib käesoleval aastal 70 protsenti ettevõtetest tõsta palkasid, keskmine palgakasv on plaanitud tasemel 3,7 protsenti.
Reede, 10 Märts 2017 13:35

Töötute arv tõusis viie protsendini

Veebruaris registreeritud töötute arv ootuspäraselt suurenes ning veebruari lõpus oli töötuna registreeritud 32 132 inimest ehk 5,0% 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust. Vähenenud töövõimega inimesi oli nende hulgas 7 060.
Eesti ettevõtetes, asutustes ja organisatsioonides oli 2016. aasta neljandas kvartalis ligi 9 000 vaba ametikohta.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes