Tööturg

Tervishoiutöötajate ja haiglate esindusorganisatsioonid jõudsid kollektiivlepet sõlmimata kokkuleppele palgatõusus, selle jõustumiseks on vaja haigekassa heakskiitu.
Riigikontrolli hinnangul on riik töövõime toetamise süsteemi rakendamiseks valmis osaliselt – välja on arendatud võimekus hinnata töövõimet, osutada töövõimekaoga inimestele teenuseid ning pakkuda abivahendeid, kuid töövõimereformi lõplik õnnestumine sõltub sellest,…
Teisipäev, 14 Veebruar 2017 12:22

Riik loob meedikute vastutuskindlustuse

Sotsiaalministeerium esitab kooskõlastamisele tervishoiuteenuse osutaja vastutuskindlustuse loomise väljatöötamiskavatsuse, millega luuakse kohtuväline süsteem patsiendile kahju hüvitamiseks ravi saamisega kaasnenud tüsistuste puhul.
Teisipäev, 14 Veebruar 2017 11:06

Tööpuudus kasvab töövõimereformi mõjul

Eelmise aasta neljandas kvartalis jätkus hõive langus ja töötute arvu suurenemine. Hõivatute arv alanes neljandas kvartalis eelmise aasta sama ajaga võrreldes tuhande inimese võrra. Palgatöötajate arv kahanes enam kui kasvas…
Registreeritud töötute arv kasvas jaanuaris võrreldes detsembriga ligi 9%, aastavõrdluses aga töötus langes ligi 3%.
Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva tegi valitsusele ettepaneku liita rasedus- ja sünnituspuhkus, isapuhkus ja lapsehoolduspuhkus ning nende eest makstavad tasud üheks puhkuseks ja hüvitiseks, millest ema saab ainuisikuliselt kasutada kaht ja isa…
SA Kutsekoda korraldatud OSKA tööturu ülevaatest selgub, et aastaks 2024 on Eestis pea 50 000 tööealist vähem kui praegu, kusjuures järjest enam on vaja kõrgharidusega spetsialiste ning vähem lihtsa töö…
Portaali CV Keskus.ee värskes uuringus tunnistas tervelt 53,7% küsitletuist, et juhendamine ja õpetamine puudus uuele töökohale asudes kas täielikult või võinuks olla põhjalikum.
Kaubandus-tööstuskoda on vastu ametiühingute ettepanekule lubada paindlikumaid valveaja tingimusi kehtestada üksnes laiendatud kollektiivlepingutega; vaid soovib nende sätestamist töölepingu seaduses.
Teenindus- ja kaubandustöötajate ametiühingu (ETKA) esimehe Elle Pütsepa sõnul investeerib Prisma oma töötajate palagatõusu, mida aga ei ole teiste suurte jaekettide puhul märgata.
Riiklik lepitaja otsustas neljapäeval lõpetada tervishoiusektori kollektiivlepingu sõlmimiseks toimunud lepitusmenetluse leppimist saavutamata.
Tööinspektsiooni kontrollis sihtkontrolli käigus 22 finantsasutust. Seejuures tehti 47 suulist märkust ja vaid ühel juhul ettekirjutus.
Arstide ja õdede palgaläbirääkimised on ootamatult takerdunud, sest hoolimata lubatud palgatõusust pakutud lepe meedikutele ei sobi, kirjutab Postimees.
Sotsiaalkindlustusamet tuletab meelde, et tööraamatut saab neile saata postiga, aga võib ka ise ameti klienditeenindustesse kohale tuua.
Sotsiaalministeeriumis valmiva soolise võrdõiguslikkuse seaduse muutmise kava kohaselt saab tööinspektsioon ülesandeks jälgida, et naistele ja meestele makstakse sama või võrdväärse töö eest võrdset tasu.
Personalifirma Manpower tööjõuturgude atraktiivsuse raporti kohaselt jagab Eesti koos Poolaga 26. ja 27. kohta, eelnenud aastal oli Eesti 17. kohal.
Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski soovib suurendada 7–16-aastaste hooajalist töötamist ja on esitanud selleks valitsusele kinnitamiseks ettepaneku maksta tööandjale toetust selles vanuses noorte hooajalisel töölevõtmisel.
Sotsiaalkindlustusamet kutsub oma tööraamatut sotsiaalkindlustusametisse tooma neid inimesi, kes ei saa veel pensioni ja on töötanud enne 1999. aastat.
canadian meds online

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes