Tööturg

Töötukassa andmetel kujunes 2016. aasta keskmiseks registreeritud töötuse määraks 4,5%, mis on 0,1 protsendipunkti kõrgem võrreldes 2015. aastaga.
Euroala hooajaliselt tasandatud töötuse määr oli 2016. aasta novembris 9,8% ehk 0,7 protsendipunkti vähem kui 2015. aasta novembris, suurim töötuse määra kasv oli Eestis – 1,1 protsendipunkti.
Politsei- ja piirivalveamet maksab sellest aastast haigushüvitist alates teisest haiguspäevast, enamik asutusi ja ettevõtteid pole teise ega kolmanda haiguspäeva hüvitamist veel otsustanud, kirjutas Pärnu Postimees.
Riigieelarvest puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamiseks esitatud andmike kohta hakkavad alanud aastal kehtima mõned uuendused, teatas sotsiaalkindlustusamet.
Töötuskindlustushüvitist on 2017. aastal võimalik saada maksimaalselt 1347 eurot ja 57 senti kuus.
Eesti Tööandjate Keskliit esitas neljale ministeeriumile kokku 24 ettepanekut välistöötajate värbamisega ja nende Eestise elama asumisega seotud takistuste kõrvaldamiseks.
Jaanuarist jõustus töövõimereform täies mahus, mis tähendab, et töötukassa hakkab hindama kõigi püsiva tervisekahjustusega inimeste töövõimet ning maksma osalise või puuduva töövõime korral töövõimetoetust.
Haigekassa andis teada, et 2017. aasta alguses viibib töövõimetuslehtede väljamaksmine neile kindlustatutele, kelle töövabastusperiood algab jaanuaris 2017.
Neljapäev, 29 Detsember 2016 13:14

Palgasüsteem peab muutuma läbipaistvamaks

Sotsiaalministeerium on välja töötamas eelnõu, millega toetada tööandjaid oma kohustuste täitmisel maksta naistele ja meestele sama või võrdväärse töö eest võrdset tasu, kirjutab ministeeriumi ajaveebis soolise võrdõiguslikkuse poliitika juht Agnes…
Politsei hakkab 2017. aasta märtsikuust pakkuma välistööjõudu värbavatele ettevõtetele ning välismaalastele migratsioonialast nõustamisteenust.
Tööinspektsioon kontrollis kaubanduskeskuste 59 väikepoe ja esinduse töötingimusi ning tegi neist 16 kohta ettekirjutusi.
Haridus- ja teadusminister Mailis Reps tutvustas neljapäeval valitsuses ettepanekut tõsta õpetajate miinimum- ning keskmist palka järgmisel aastal kahel korral - jaanuaris ning septembris.
Kultuuriministri ja teenistujate ametiliitude keskorganisatsiooni (TALO) ühiste kavatsuste kokkuleppe kohaselt tõuseb kultuuritöötajate brutotöötasu alammäär tuleval aastal 942 euroni kuus.
Alates 1. jaanuarist 2017 viiakse Saksamaal sisse riiki lähetatud töötajate elektroonilise registreerimise süsteem. Töötajate lähetamise registreerimata jätmine toob edaspidi kaasa kuni 30 000-eurose trahvi.
Töötajate majanduslik toimetulek oma palgaga on Palgainfo Agentuuri läbi viidud uuringu kohaselt paranenud.
Töötukassa hakkab kaks korda aastas koostama tööjõuvajaduse baromeetrit, millega prognoositakse, millistel ametialadel on tööturul tööjõu ülejääk, puudus või tasakaal.
Tänavu mais jõustunud töökoha loomise toetuse abil on Ida-Virumaal töötajaid palganud viis ettevõtet, kes on tööle võtnud ligi 150 töötajat.
Teisipäev, 13 Detsember 2016 10:42

Tänavu on juhtunud 4535 tööõnnetust

Tänavu 11 kuuga on juhtunud 4535 tööõnnetust, õnnetustes on hukkunud 19 inimest, teatas tööinspektsioon.
canadian meds online

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes