Tööturg

Rahandusministeeriumi haldusala asutused viivad töökohad pealinnast välja loomuliku personalivoolavuse arvelt; Tallinnas töölt lahkunud inimese asemele võetakse uus inimene tööle pealinnast väljaspool.
Eesti kaubandus- tööstuskoda tegi valitsusele ettepaneku, et välismaalastele ei peaks maksma vähemalt Eesti keskmist töötasu, vaid tööandja põhitegevusala aasta keskmist brutopalka.
Esmaspäev, 20 Märts 2017 13:33

Kes on hea meeskonnamängija?

Kui hea koostöö tegija sa oled? Oled sa meeskonnamängija? Kui tööintervjuul küsitaks neid küsimusi (ja neid ilmselt paljudel puhkudel ka küsitakse), siis on tõenäoliselt reeglina vastus: ma olen meeskonnamängija, mulle…
Swedbanki tööstusettevõtete uuringu kohaselt plaanib käesoleval aastal 70 protsenti ettevõtetest tõsta palkasid, keskmine palgakasv on plaanitud tasemel 3,7 protsenti.
Reede, 10 Märts 2017 13:35

Töötute arv tõusis viie protsendini

Veebruaris registreeritud töötute arv ootuspäraselt suurenes ning veebruari lõpus oli töötuna registreeritud 32 132 inimest ehk 5,0% 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust. Vähenenud töövõimega inimesi oli nende hulgas 7 060.
Eesti ettevõtetes, asutustes ja organisatsioonides oli 2016. aasta neljandas kvartalis ligi 9 000 vaba ametikohta.
Uuringufirma Kantar Emor ning audiitorteenuste, raamatupidamise ja konsultatsioonifirma Grant Thorntoni eksperdid tutvustasid kolmapäeval üleilmse uuringu „Naised äris 2017“ tulemusi.
Sooline palgalõhe on Eestis probleem, kuid see ei tulene pelgalt diskrimineerimisest, kirjutab Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja keskpanga blogis.
Statistikaameti andmetel oli Eestis sooline palgalõhe 2015. aastal 22%, st naiste tunnitasu oli ligi viiendiku väiksem kui meestel. Naistepäeva puhul otsis Statistikaamet välja need ametialad, kus naised teenivad sama ametiala…
Töötukassa alustab tänavu 1. maist töötust ennetavate meetmete elluviimisega, millele kulub 3,6 miljonit eurot.
Esmaspäev, 06 Märts 2017 09:23

Valdav osa töötajaid tuleb tööle haigena

Värskes küsitluses tunnistas tervelt 92,5 protsenti vastanuist, et on haigena tööl käinud - enamasti on põhjused materiaalsed, kuid kümnendik küsitletuist leiab ka, et haigena koju jäädes jääks töö lihtsalt tegemata.
Eelmise aasta viimases kvartalis kasvasid palgad endiselt kiiresti, kuid eri sektorite palkade kasvu tempo veidi ühtlustus. Üheski majandusharus keskmine palk ei langenud, kuigi näiteks ehituses ning mäetööstuses tuli palgakasv töötajate…
Presidendi majandusnõuniku Heido Vitsuri hinnangul saavad palgad samas tempos edasi kasvada vaid siis, kui majanduses toimuvad struktuursed muudatused, mis seda võimaldavad.
Eelmisel aastal kiirenes keskmise brutopalga kasv 7,6%ni. Hindadega korrigeeritud netopalga kasv oli samuti kiire, 7,5 protsenti. Täistööajale taandatud keskmine brutokuupalk ulatus eelmisel aastal 1146 euroni.
Töö otsimine on keeruline igas vanuses, kuid eriti keerulises olukorras on just tööturule sisenevad noored. Tööd otsivad noored leiavad end tihti hapras olukorras, mis väljendub näiteks tähtajalistes töölepingutes või ebakindlatel…
Ehkki Eestis on üks Euroopa Liidu kõige paremini toimiv tööturg, võib tööealise elanikkonna vähenemine ning jätkuv liigkiire palgakasv mõjutada riigi konkurentsivõimet, märkis Euroopa Komisjon iga-aastases analüüsis.
Tervishoiutöötajate ja haiglate esindusorganisatsioonid jõudsid kollektiivlepet sõlmimata kokkuleppele palgatõusus, selle jõustumiseks on vaja haigekassa heakskiitu.
Riigikontrolli hinnangul on riik töövõime toetamise süsteemi rakendamiseks valmis osaliselt – välja on arendatud võimekus hinnata töövõimet, osutada töövõimekaoga inimestele teenuseid ning pakkuda abivahendeid, kuid töövõimereformi lõplik õnnestumine sõltub sellest,…

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes