Majandus ja äri

Reede, 28 Aprill 2017 12:28

Eesti Energia kasum kasvas 149 protsenti

Eesti Energia esimese kvartali käive kasvas 9,3 protsenti 215,3 miljoni euroni; grupi puhaskasum kasvas aastavõrdluses 149 protsenti 48,3 miljoni euroni.
Neljapäevasel istungil otsustas Euroopa Keskpanga (ECB) nõukogu jätta peamised intressimäärad muutmata.
Valitsus kinnitas riigi eelarvestrateegia, mis muuhulgas näeb ette eelarve 0,5 protsendiga SKP-st defitsiiti viimist; kogu eelarvstrateegia maht on neljaks aastaks enam kui 40 miljardit eurot.
Eelarvenõukogu ei ole nõus rahandusministeeriumi majandustsükli hinnanguga ja maksutulude prognoosiga ning seetõttu leiab, et järmise aasta valitsussektori struktuurne puudujääk kujuneb kavandatust suuremaks ja see on kehtiva riigieelarve seadusega vastuolus.
Alates 5. maist peatab Eesti Krediidipank rahvusvaheliste rahaülekannete vahendamise USA dollarites, sest ettevõtte senine partner lõpetas pangaga lepingu.
Balti gaasisüsteemi haldurid AB Amber Grid Leedust, Connexus Baltic Grid AS Lätist ja Elering AS sõlmisid teisipäeval lepingud, mille kohaselt hakkab riikidevahelise ülekandevõimsuse jaotamine toimuma samaaegselt gaasi ostu-müügitehingutega.
Teisipäeval kogunenud riiklik transiidikomisjon arutas Eesti sadamate konkurentsivõime tõstmist ning globaalsete kaubateede kasutamise tulevikuplaane; komisjoni kuuluvad transiidiettevõtjad on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) teatel valmis valitsusega koostöös ühiseid lahendusi leidma.
SEB uuringu „Baltimaade ettevõtlusbaromeeter“ (Baltic Business Outlook) tulemustest selgus, et kaks kolmandikku Eesti kuni kolme aasta vanustest ettevõtetest prognoosib 2017. aasta käibeks kuni 50 000 eurot.
Eesti keskmine maksehilinemine on käesoleva aastatuhande rekordmadalal tasemel 5,5 päeva, viimase viie aastaga on hilinemine vähenenud pea kaks korda, selgub Creditinfo uuringust.
Swedbank Eesti 2017. aasta esimese kvartali kasum ulatus 44,5 miljoni euroni, langedes 2 protsenti võrreldes 2016. aasta esimese kvartaliga; languse põhjustas peamiselt kasvanud laenukahjumite reserv.
Eurostati andmetel oli 2016. aastal euroala kõige väiksem valitsussektori võlg Eestil, kus see ulatas 9,5 protsendini SKP-st.
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo osaleb Norras Oslos kahepäevasel Põhja- ja Baltimaade ministrite digiteerimisteemalisel konverentsil, kus allkirjastatakse Põhjala ministrite deklaratsioon ühtse digitaalturu rajamiseks.
Rahandusminister Sven Sester on esitanud teistele ministeeriumitele kooskõlastamiseks tulumaksuseaduse muudatused, millega kehtestatakse pankadele 14-protsendiline dividendide avansiline tulumaks.
Valitsus kinnitas riigi äriühingutelt 2017. aastal riigieelarvesse makstavate dividendide summaks 136 miljonit eurot. Dividendide kogusumma kasvab võrreldes 2016. aastaga ligikaudu 42,6 miljonit eurot. Kokku laekub dividende 12 riigi äriühingult.
Vastavalt koalitsioonileppes sätestatud finantsasutuste maksustamise eesmärgile, otsustas valitsus eilsel kabinetiistungil täiendada tulumaksusüsteemi ja kehtestada krediidiasutustele 14-protsendilise dividendide avansilise tulumaksu.
Eesti Panga hinnangul võib kavandatav finantsteenuste maksustamine tuua kaasa negatiivseid kõrvalmõjusid Eesti finantsstabiilsusele ja pärssida majanduse rahastamist.
Eesti ja Venemaa on leppinud kokku transpordialase koostöö taastamise osas, ütles Vene transpordi aseminister Sergei Aristov.
Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) hinnangul kasvab Eesti majandus sel aastal 2,5 protsenti, sama prognoosis IMF ka 2017. aasta kohta mullu oktoobris; järgmisel aastal peaks kasv jõudma 2,8 protsendini.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes