Kolmapäev, 26 Aprill 2017 15:33

Milleks on tööraamat vajalik ja mida sellega praegu teha? Esile tõstetud

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)
Riina Vään, õigusõpetuse lektor
Riina Vään, õigusõpetuse lektor

Milleks on tööraamat vajalik ja mida sellega praegu teha?

Vastab Riina Vään, õigusõpetuse lektor:

Alates 2009. aasta 1. juulist jõustunud töölepingu seadus (edaspidi – TLS) ei kehtestanud enam tööraamatute pidamise nõuet, mis tähendab, et isikutele, kes on tööle asunud pärast seda kuupäeva, enam tööraamatuid ei väljastatud ja nemad ei pidanud tööle asumisel tööraamatut esitama. Kuni selle kuupäevani oli tööraamatute pidamine üks tööandja kohustusi – töötamine tuli kanda tööraamatusse ja kui tööle asus inimene, kellel ei olnud tööraamatut, siis tuli see talle väljastada.

Tööraamatus olevaid andmeid on vaja enne 1999. aasta 1. septembrit omandatud pensioniõigusliku staaži kindlakstegemiseks, sest sellele tähtajale eelnevat aega ei ole registrites kajastatud ja see staaž tuleb inimestel endil dokumentide alusel tõendada. Praegu vanaduspenisonile minevad inimesed alustasid üldjuhul ju töötamist 1970. aastatel.

Tööraamat on oluline dokument ka neile, kes tahavad tõestada oma õigust soodustingimustel vanaduspensionile. Tööraamatusse tehtud märke abil on kerge tõendada kunagi tehtud tervistkahjustavat tööd.

Kuna inimese enda käes olev tööraamat võib hävida või kaduma minna, annab töölepingu seadus võimaluse esitada tööraamat andmete registreerimiseks elukohajärgsesse sotsiaalkindlustusameti osakonda.

Inimene võib tööraamatu sotsiaalkindlustusametile esitada ise või teeb seda tööandja, kui töötaja või teenistuja ei ole ühe aasta jooksul alates töösuhte lõppemisest seda välja võtnud (TLS § 134). Juba alates 2011. aasta 1. jaanuarist oli võimalik tööraamatuid sotsiaalkindlustusametisse hoiule viia ja selles korras ei ole midagi uut.

Tööandja käes hoitakse enne 2009. aastat väljastatud tööraamatut seni, kuni inimene töötab ja töölt lahkudes antakse see talle tagasi, või kui töötaja on soovinud, siis on talle see ka varem väljastatud.

Praegune sotsiaalkindlustusameti soovitus esitada neile oma tööraamat, ei puuduta neid isikuid, kes juba saavad pensioni või kes on töötamist alustanud 1999. aastast. Täiesti vabalt võib tööraamatut enda käes hoida ja viia sotsiaalkindlustusametisse alles siis, kui hakatakse pensioni taotlema.

Pärast pensioni määramist antakse tööraamat inimesele tagasi.

Lisainfo

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


Viimased vastused lugejate küsimustele õiguse teemal

Juristid ja advokaadid vastab lugejate küsimustele

 • Kas Eesti firma omaniku ettevõtlusega seotud sõidu- ja majutuskulusid tohib lugeda ettevõtlusega seotud kuludeks?
  Kas Eesti firma omaniku ettevõtlusega seotud sõidu- ja majutuskulusid tohib lugeda ettevõtlusega seotud kuludeks? Kas Eesti firma omaniku ettevõtlusega seotud sõidu- ja majutuskulusid tohib lugeda ettevõtlusega seotud kuludeks juhul, kui firma omanik peab oma reisi üksnes firma huvides sooritatuks? Selliseid kulusid on tekkinud nii Eestis kui ka välismaal. Kas sellisel juhul omab tähtsust, mis riigi resident on firma omanik?
 • Kohtutäituri esitatud sunnirahahoiatus
  Kohtutäituri esitatud sunnirahahoiatus

  Olen tööandja ning sain mitu kirja kohtutäiturilt, mis on seotud töötaja sissetuleku arestimisega. Sain ka sunniraha hoiatuse. Arestimisaktis on kirjas, et sissetulekut ei arestita, kui see on väiksem kui kuupalga alammäär. Aga kui see on kuupalga alammääraga võrdne? Kuidas ma pean tegutsema, kui töötaja saab miinimumpalka? Kas tohib kinni pidada kohtutäituri nõutud summasid?  Töötaja on rahvusvaheline autojuht ja saab ka päevaraha. Kas päevaraha loetakse ka sissetulekuks?

 • Mis tingimustel saab korteriühistu juhatus tagasi astuda?
  Mis tingimustel saab korteriühistu juhatus tagasi astuda? Korteriühistu juhatus tahab tagasi astuda, kuid üldkoosolek ei suuda leida uusi juhatuse liikmeid. Kas korteriühistu juhatusel on mingi võimalus enda kohustused lõpetada?
 • Kas korteriühistu liikmel on õigus küsida ühistu juhatuselt näha ühistu dokumente?
  Kas korteriühistu liikmel on õigus küsida ühistu juhatuselt näha ühistu dokumente?

  Kas korteriühistu liikmel on õigus küsida korteriühistu juhatuselt igakuiselt näha saabunud arveid ja pangaväljavõtet ning üldkoosoleku protokolle? Kui jah, siis kuidas peaks need avalikustama?

 • Hinnaerinevus tuleb maksustada
  Hinnaerinevus tuleb maksustada

  Ühel ja samal isikul on kaks ettevõtet. Ühel ettevõttel on soetatud maa ning omanik soovib selle maa ümber vormistada teisele talle kuuluvale ettevõttele. Kas ja millistel tingimustel on see lubatud?

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes