Värskes majandusajakirja Raamatupidamisuudised numbris

Tea mitte kõike, vaid vajalikku

 

 

Pankurite dünastia asutaja Rothschild toonitas informatsiooni tähtsust ettevõtluses, öeldes, et see, kes omab infot, valitseb maailma. Ta arvas, et infoga varustatud inimene saab seda kasutada raskete ülesannete lahendamiseks ja oma eesmärkide saavutamiseks.

Kuid tänapäeval, kui informatsioon on saanud kõigile kättesaadavaks, on oluline mitte info kogus, vaid selle õige selekteerimine – oskus infomassist aju ilmaasjata koormav teave välja sõeluda. Selleks et mitte uppuda infovoogu, peame arendama oma analüüsimisoskust.

Informatsioon muutub tõepoolest avalikkusele järjest kättesaadavamaks. Sellele aitavad kaasa ka uued seadused, mis kohustavad ettevõtjaid järjest rohkem andmeid avaldama. Seadusandja arvates tehakse seda ausa konkurentsikeskkonna loomiseks. Nii avaldab maksu- ja tolliamet alates selle aasta 10. aprillist oma kodulehel kvartaalseid andmeid ettevõtete käibe ja töötajate arvu kohta. Uute auditeerimisstandardite kohaselt peab raamatupidamise aastaaruande koostaja arvestama, et teatud olukorras on audiitor kohustatud temalt rohkem tõendeid küsima, et veenduda ettevõtte jätkusuutlikkuses.

Seadusega nõutava informatsiooni mitteõigeaegne esitamine või varjamine võib mõnikord viia kohtumenetluseni. Ja kui näiteks teie ettevõtet ähvardab pankrotioht, ei tohi te seda maha vaikida, muidu pöörduvad võlausaldajad kohtusse kahjunõudega pankrotiavalduse esitamata jätmise eest.

Kas olite kõigest eelnevast teadlikud, kas see info on teieni jõudnud? Lugege tihedamini meie ajakirja, nii paberil kui ka veebiajakirjana – pakume teile alati vaid vajalikku teavet, ilma mürata.

 

Sisukord

UUDISED

 • Eestist ja mujalt    
 • Profiblogi    

SEADUSED JA MÄÄRUSED

 • Ülevaade seadustest. Epp Lumiste    
 • Uusi normatiivakte    

AKTUAALNE

RAAMATUPIDAMINE

MAKSUD

 • Piiratud maksukohustuslase eelised ja puudused. Ain Ulmre
 • Kontserni sees tehtavad tehingud luubi all. Tõnis Jakob
 • Uued tuuled tulumaksusüsteemis. Janus Paurman

MAJANDUS

 • Kaubavahetus Venemaaga sõltub poliitikast. Marko Udras

ÕIGUS

 • Kauba riknemine, kadumine või puudujääk – kes vastutab? Tambet Laasik, Irina Meldjuk

KOHTUPRAKTIKA

TÖÖSUHTED

 • Senine tee jääb kitsaks. Keijo Lindeberg, Helena Noot

VIS-A-VIS

 • Lugejad küsivad – autorid vastavad    

VARIA

 • Madala tööheaolu tasemega häid tulemusi ei saavuta. Kaire Piirsalu-Kivihall

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes