Majandusajakirja Raamatupidamisuudised värskes numbris

Laen kui investeeringuallikas või probleemide läte

Ajal, mil sissetulekud jõudsalt kasvavad ja elu pakub lugematul arvul valikuid ja eneseteostusvõimalusi, on küllap pea igaüks meist vähemalt kordki kaalunud laenuvõtmise otstarbekust. Laenu andmine ja võtmine on ju täiesti tavaline tegevus.

Selleks, et laenuleping lähtuks just konkreetse laenuvõtja ja laenuandja vajadustest ja võimalustest, tuleb arvesse võtta erinevaid tegureid, unustamata ka mitmesugustest asjaoludest tekkida võivaid maksuriske, milleks võivad olla näiteks liiga madal või liiga kõrge intress, tehingud seotud isikute vahel, mis ei vasta turutingimustele, ja oht, et antud laen tuleb ümber kvalifitseerida varjatud kasumieraldiseks või ettevõtlusega mitteseotud vara soetamiseks.

Laenu andmise ja võtmisega seotud küsimustest, sealhulgas osaühingutele ja aktsiaseltsidele laenu andmisel kehtestatud erinevatest piirangutest, liht- ja liitintressist, erinevatest tagatiste vormidest, laenu tagastamise tähtaegadest, laenu kasutamise kontrollimise võimalustest ja paljust muust saab lugeda sellest ajakirjanumbrist. Tasub süveneda, sest – nagu on öelnud üks läbi aegade edukamaid investoreid Warren Buffett – risk tuleb sellest, et te ei tea, millega te tegelete.

Kasulikku lugemist!

Sisukord

UUDISED

 • Eestist ja mujalt
 • Profiblogi

SEADUSED JA MÄÄRUSED

 • Ülevaade seadustest. Epp Lumiste
 • Uusi normatiivakte

AKTUAALNE

RAAMATUPIDAMINE

 • Finantsriskide juhtimine. Darja Roos
 • Juhatus ja raamatupidaja jagavad vastutust. Ene Ahas, Alo Pormeister

MAKSUD

PRAKTIKUM

 • Asjalikke nõuandeid kodulaenu võtjale. Evelin Tammearu

ÕIGUS

TÖÖSUHTED

 • Töövaidluse lahendamine muutub tõhusamaks. Lee Laanemäe

KOHTUPRAKTIKA

 • Näiline tehing ei päästa maksude tasumisest. Martina Proosa. 

MAJANDUS

 • Pärast tõusu võib tulla langus. Tõnu Palm

ÄRIKESKKOND

VARIA

 • Vali muusika. Malle Luik

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes