Uut seadusandluses

Järgmise aasta alguses jõustub uus investeerimisfondide seadus, mis muu hulgas lubab luua usaldus- ja aktsiaseltsifonde.
2017. aastal laienevad finantsinspektsiooni võimalused väärtpaberituru kuritarvituste vastu võitlemisel.
1. jaanuaril 2017 jõustub perehüvitiste seadus, mille eesmärk on toetada lastega peresid ja laste kasvatamist. Selle seaduse olulise muudatusena käsitleme elatisabi andmist ning selle riigipoolset tagasinõudmist võlgnikult.
President Kersti Kaljulaid kuulutas huvigruppide vastuseisust hoolimata reedel välja uue valitsuse algatatud maksumuudatuste seaduse ja ka tuleva aasta riigieelarve seaduse.
1. jaanuaril 2017 hakkab kehtima üle 300 õigusakti, mille seast leiab ettevõtjate jaoks nii positiivse kui ka negatiivse mõjuga muudatusi. Ülevaate neist teeb kaubandus-tööstuskoda.
Valitsus kiitis heaks väärtpaberituru seaduse ja finantsinspektsiooni seaduse muutmise seaduse eelnõu, millega täiendatakse finantsinspektsiooni pädevusi väärtpaberituru kuritarvituste vastu võitlemisel.
Valitsus kiitis neljapäeval heaks keskkonnaministeeriumi eelnõu, millega keelatakse alates 2019. aastast poodides suuremate kilekottide tasuta jagamine.
Esmaspäev, 19 Detsember 2016 16:40

Lasterikaste perede toetus suureneb

Riigikogus esmaspäeval vastu võetud maksuseaduse muudatuste kohaselt tõstab riik tuleval aastal kolme ja enama lapsega perede toetuse 300 eurole kuus ning seitsme ja enama lapsega perede toetuse 400 eurole kuus.
Esmaspäev, 19 Detsember 2016 13:59

Parlament kinnitas tuleva aasta riigieelarve

Riigikogu võttis esmaspäeval vastu tuleva aasta riigieelarve seaduse, mille kulude ja investeeringute maht kasvab 9,65 miljardi euroni.
Esmaspäev, 19 Detsember 2016 13:46

Riigikogu võttis vastu ulatuslikud maksumuudatused

Riigikogu võttis esmaspäeval vastu uue valitsuse algatatud maksumuudatuste seaduse, millega jäetakse tuleval aastal sotsiaalmaksumäär langetamata, tõstetakse ennaktempos erinevaid aktsiise ja kehtestatakse 2018. aastast uus tulumaksuvabastussüsteem.
Parlament võttis neljapäeval vastu raamatupidamise seaduse muutmise seaduse, mis reguleerib e-arvete kasutamist avalikus sektoris ning muudab raamatupidamise algdokumendile esitatavaid nõudeid.
Parlamendis kolmapäeval vastu võetud seadusega pikendatakse Eestis lühiajalise töötamise aega seniselt kuuelt kuult aastas üheksale kuule ning ühtlustatakse võõrtööjõu tasustamise tingimused.
Riigikogu võttis kolmapäeval vastu seadusemuudatused, millega lihtsustatakse ettevõtlusega hõivatud ning eriti IT-valdkonnas tegutsevate välismaalaste elama asumist Eestisse.
Riigikogu kiitis kolmapäeval 71 poolthäälega heaks seaduse, millega taastatakse alates tuleva aasta 1. juulist hambaravihüvitis täiskasvanutele kuni 30 euro ulatuses aastas.
Riigikogu võttis kolmapäeval vastu investeerimisfondide seaduse, mis muu hulgas lubab luua usaldusfonde ja aktsiaseltsina tegutsevaid fonde.
Uuest aastast muutuvad leebemaks saasteainete künnised, millest alates on tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba. Seetõttu ei pea ligi 600 ettevõtet enam õhusaateluba omama, vaid piisab tegevuse registreerimisest.
Riigikogu kiitis neljapäeval heaks väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse, millega täiendati välismaalastele sissesõidukeelu aluseid.
Neljapäev, 08 Detsember 2016 11:23

Riik loob gaasituru andmevahetuse platvormi

Valitsus kiitis neljapäeval heaks maagaasiseaduse muudatused, millega riik loob sarnaselt elektrituruga ka gaasituru andmevahetuse platvormi, mis võimaldab kodutarbijal saada pidevat ülevaadet oma gaasitarbimisest ja vahetada gaasimüüjat.
canadian meds online

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes