tellimine 938x200 apple ee gif fixed
Uut seadusandluses

Siseministeerium plaanib muudatusi välismaalaste seaduses. Mitmed planeeritavad muudatused on ettevõtjate jaoks positiivse või neutraalse mõjuga, kuid kõige suuremaks kitsaskohaks olevat sisserände piirarvu probleemi nendega ei lahendata, leiab Eesti Kaubandus-Tööstuskoda.
Majandus- ja kommunikatsioonimisteerium on saatnud kooskõlastusringile määruse eelnõu, millega toetatakse töötleva tööstuse ja mäetööstuse ettevõtetes digitaliseerimise ja automatiseerimise diagnostikat. Digidiagnostika toetamisega on soov kasvatada ettevõtjate digitaliseerimis- ja automatiseerimisalast teadlikkust. Eelnõu…
Riigikogu menetluses on äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu, mille eesmärk on seletuskirja kohaselt just väikeosanike ja -aktsionäride õiguste ulatuslikum kaitse. Eelnõu seletuskiri ja pakutud muudatused viitavad, justkui oleks väikeaktsionäride õiguste kaitse…
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo allkirjastas määruse, mille kohaselt tuleb lift paigaldada hoonetesse, kus eluruumid asuvad neljandal korrusel või kõrgemal.
Valitsus toetas 16. augustil maaeluministeeriumi plaani suurendada 4,8 miljoni euro võrra mahepõllumajanduse toetusi ning luua 2 miljoni euro suurune kindlustusmaksete toetus põllumeestele.
Alates 1. septembrist 2018 on kõigil Eesti äriühingutel kohustus esitada äriregistrile andmed tegeliku kasusaaja kohta.
Valitsus ei toetanud 16. augusti istungil Liisa Oviiri algatatud niinimetatud sunddividendide eelnõu, ehkki ühtset seisukohta vastu ei võetud.
Valitsus plaanib maaelu arengukava vahenditest luua 2 miljoni euro suuruse riskijuhtimise toetuse, mille abil saavad põllumehed katta enda kindlustusmakseid.
Valitsus arutab 16. augusti istungil kaks nädalat varem päevakorrast välja arvatud Liisa Oviiri niinimetatud sunddividendide eelnõu, justiitsminister Urmas Reinsalu teeb valitsusele ettepaneku seda mitte toetada.
30. juulil 2018 avaldati Euroopa Liidu Teatajas (ELT L 192) komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 2018/1063, millega muudeti ja parandati liidu tolliseadustiku delegeeritud määruse 2015/2446 teatavaid sätteid.
Keskkonnaministeerium on saatnud kooskõlastusringile ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse eelnõu, mille eesmärk on tagada kvaliteedinõuetele vastava ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse osutamine mõistliku, põhjendatud ja võrdse kohtlemise põhimõtet järgiva hinnaga. Ülevaate seaduseelnõu…
Alates käesoleva aasta 1. septembrist peavad kõik Eestis registreeritud ettevõtted avaldama äriregistri juures andmed oma ettevõtte tegelike kasusaajate kohta.
Vastulauseks Eesti võlausaldajate liidu juhi Marie Rosina arvamusele on rahandusministeerium veendunud, et maksukorralduse seaduse muudatus on ühiskonna huvides. See on mõjus vahend võitluses variisikutega, loob eeldused maksulaekumiste paranemiseks ja aitab…
Valitsus otsustas 2. augusti istungil sotsiaaldemokraadist riigikogu liikme Liisa Oviiri niinimetatud sunddividendide eelnõu mitte arutada.
Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile toiduseaduse muutmise eelnõu, mis peaks vähendama bürokraatiat ja sellega lihtsustama toidukäitlejate olukorda.
Peagi riigikogust lahkuva sotsiaaldemokraadi Liisa Oviiri algatatud muu hulgas ettevõtetele sunddivendid kehtestava eelnõu vastu on kolm ministeeriumi, mis teevad valitsusele ettepaneku eelnõu mitte toetada.
Justiitsminister Urmas Reinsalu tegi valitsusele ettepaneku mitte toetada riigikogu liikme Liisa Oviiri propageeritavat muu hulgas ettevõtetele sunddividendid kehtestavat eelnõu, sest see kahjustaks Eesti ettevõtluskeskkonda.
Neljapäev, 26 Juuli 2018 15:55

Palo ei toeta Oviiri sundividendide plaani

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo sõnul ei lahendaks Liisa Oviiri propageeritav kohustuslik dividendimakse väikeosanike probleeme ning takistaks ettevõtetel kapitali kogumist.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes