Uut seadusandluses

Novembrist jõustuvad ühistranspordiseaduse muudatused, mis võimaldavad osutada platvormipõhist taksovedu, andes seeläbi õiguslikud raamid Uber'i ja Taxify teenustele.
Eesti 2018. aasta enam kui kümne miljardi euro suurune riigieelarve seaduse eelnõu läbis 18. oktoobril riigikogus esimese lugemise, muudatusettepanekute tähtaeg on 1. november.
Riigikogus läbis kolmapäeval esimese lugemise väärtpaberituru seaduse muutmise eelnõu, millega võetakse vastu Euroopa Liidu finantsturgude direktiivi MIFID2 nõuded ning tugevdatakse investorite kaitset.
Riigikogus läbis esimese lugemise 2017. aasta riigieelarve muutmise eelnõu, millega täpsustatakse jooksva aasta eelarvet, kuid riigieelarve kulude kogumaht ei muutu.
Riigikogu kiitis 70 poolthäälega heaks valitsuse algatatud Eurocontroli lennuliikluse ohutuse alast koostööd käsitlevate protokollide ratifitseerimise otsuse.
Teisipäev, 17 Oktoober 2017 16:21

Riigikogu asub uuesti arutama magusamaksu seadust

Riigikogu ei toetanud presidendi poolt välja kuulutamata jäetud magustatud jookide maksustamise seaduse muutmata kujul vastuvõtmist ning asub seda uuesti menetlema.
Riigikogus läbis esimese lugemise valitsuse algatatud eelnõu, millega võetakse Eesti õigusesse üle Euroopa Liidu pakettreiside ja seotud reisikorraldusteenuste direktiiv.
Sotsiaalkomisjon alustab esmaspäeval äriühingu juhi töötuna arvelevõtmise tingimuste muutmise eelnõu ettevalmistamist esimeseks lugemiseks, muudatuse kulud ulatuvad ligi 10 miljoni euroni aastas.
Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni 12. oktoobril algatatud kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (525SE).
Reede, 13 Oktoober 2017 10:13

Pensioniraha kogujad, teie valite!

Tänavu 19. juunil võttis Riigikogu vastu kogumispensionide seaduse ja investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse, millega muudeti nii teisest kui ka kolmandast sambast raha väljamaksmise reegleid.
Riik plaanib kehtestada tavasigarettidele rangemad reeglid ja kehtestada samasugused reeglid ka e-sigarettidele. Kaubanduskoja tellimusel tehtud uuring näitas, et eestlased peavad oluliseks, et riik julgustaks suitsetajaid üle minema vähem kahjulikele alternatiividele.
Kaubanduskoda toetab muudatusi, millega tehakse vanemahüvitise kasutamine paindlikumaks ning võimaldatakse senisest paremini ühitada töö- ja pereelu. Koja hinnangul on endiselt oluline, et seaduse muutmisel pikendataks ka puhkusele minemise ja naasmise…
Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski tegi Eesti Haigekassale saadetud kirjas ettepaneku tõsta alates 2018. aastast täiskasvanute hambaravihüvitise määra seniselt 30 eurolt 50 euroni.
Neljapäev, 12 Oktoober 2017 13:35

12. oktoobril asutati Euroopa Prokuratuur

Justiitsministrid võtsid 12. oktoobril Luksemburgis toimuval justiits- ja siseküsimuste nõukogul vastu otsuse Euroopa Prokuratuuri (EPPO) loomise kohta. EPPO on üleeuroopaline prokuratuur, mille ülesandeks on EL-i finantshuve kahjustavate kuritegude menetlemine ja…
Riigikogus läbisid kolmapäeval esimese lugemise sotsiaalhoolekande seaduse muudatused, millega valitsus soovib teha toimetulekutoetuse süsteemi senisest paindlikumaks ning suunata toetuse saajaid tööturule.
Vanemapuhkuse süsteemi muudatused läbisid 11. oktoobril riigikogus esimese lugemise.
Neljapäev, 12 Oktoober 2017 10:57

Valminud on küberturvalisuse seadus

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on valmis saanud küberturvalisuse seaduse eelnõu, millega reguleeritakse riigi ja ühiskonna toimimiseks vajalike infosüsteemide pidamist ning küberintsidentide ennetamist ja lahendamist, kirjutab Eesti Kaubandus-Tööstuskoda.
Riigikogus läbis kolmapäeval esimese lugemise täiendava ravimihüvitise eelnõu, millega peaks vähenema patsientide kulutused ravimitele ja paranema ravimite kättesaadavus.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes