Uut seadusandluses

Riigikogus läbis 14. märtsil esimese lugemise seaduseelnõu, mille kohaselt seotakse trahviühik raskemate liikluskuritegude korral süüdlase sissetulekuga.
Sotsiaalministeerium on ette valmistanud eelnõu, millega tehakse mitmeid olulisi muudatusi vanemapuhkuste ja –hüvitiste süsteemis. Muu hulgas muudetakse lapsepuhkuse tingimusi, luuakse võimalus võtta vanemahüvitist välja päevade kaupa ning pikendatakse lapsehoolduspuhkusele jäämise…
Valitsus plaanib 15. märtsi istungil heaks kiita aprillist pensionite keskmiselt 7,6-protsendilise kasvu ehk kokku summaarselt 97,6 miljonit eurot.
Riigikogu võttis 14. märtsil kolmandal lugemisel vastu vedelkütuse seaduse muudatuse, mille eesmärk on vähendada maksupettuse riske kütusesektoris, luues kütuse käitlemise andmekogu ja tõstes kütuse müüjatelt nõutavaid tagatisi.
Riigikogu sotsiaalkomisjon toetas oma esmaspäevasel istungil eelnõu, mis annab täisealise sügava puudega isiku töötavale lähedasele või määratud hooldajale õiguse saada viis tööpäeva tasustatud hoolduspuhkust aastas, ja otsustas saata selle esimesele…
Euroopa Komisjon teatas 12. märtsil uutest kapitaliturgude liidu ettepankutest, mis peaksid aitama kaasa investeerimisfondide piiriülesele turustamisele, pandikirjade turu arendamisele pikaajalise rahastamisallikana ning pakkuma investoritele suuremat kindlustunnet piiriüleste tehingute ja nõuete…
9. märtsil Brüsselis toimunud justiitsministrite kohtumisel saavutati läbimurre mittesularahaliste maksevahenditega seotud pettuste ja võltsimiste vastase võitluse direktiivi eelnõu osas, teatas justiitsministeerium.
Teisipäev, 06 Märts 2018 16:19

Riigikogu võttis menetlusse kuus eelnõu

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse kuus eelnõu, nende seas ka Vabaerakonna fraktsiooni algatatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse täiendamise seaduse eelnõu, teatas riigikogu pressiesindaja.
Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteemi muudatused, mis võimaldavad lapsevanematel ise otsustada, kui pikalt ning millises mahus vanemahüvitisi ja -puhkusi kasutada ning mõlema vanema vahel jagada.
Rahandusministeerium on koostamas eelnõu, mille kohaselt tuleb edaspidi töötamise registris täita iga töötaja kohta kolm uut lahtrit: ametinimetus, töö tegemise koht ja tööaja määr. Kaubanduskoda esitas ministeeriumile oma nägemuse, kuidas…
Valitsus kavatseb 1. märtsi istungil heaks kiita küberturvalisuse seaduse eelnõu, mille eesmärk on tugevdada ühiskonna jaoks määrava tähtsusega teenuste osutamisel ning riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuste võrgu- ja infosüsteemide kaitset.
Valitsus arutab 1. märtsi istungil eelnõu, mis näeb tasustatud hoolduspuhkuse ette täisealise sügava puudega isiku töötavale lähedasele või määratud hooldajale.
1. märtsist on võimalik vanemahüvitise saamise ajal teenida töist tulu kuni pool vanemahüvitise ülempiirist, ilma et vanemahüvitis väheneks ning kolmikute ja enamaarvuliste mitmike eest maksab riik toetust 1000 eurot kuus…
Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon toetas valitsuse seisukohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu rongireisijate õiguste ja kohustuste määruse muutmise eelnõu osas, millega muu hulgas kaob rongifirmadelt kohustus hüvitada reisijatele vääramatust jõust…
Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon toetas valitsuse seisukohta niinimetatud Eurovinjeti direktiivile, milles Eesti peamiselt ei toeta muudatust, mille kohaselt tuleks tulevikus arvestada veoautode teekasutustasu ainult distantsipõhiselt ja kaoks võimalus seda…
Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile käibemaksuseaduse muutmise eelnõu, millega sätestatakse nii vautšeri mõiste kui ka vautšeritega seotud tehingute maksukäsitlus.
Valitsus otsustas siduda raskemate väärtegude trahvid inimeste sissetulekuga, mis tähendab, et näiteks joobnud peaga autoroolis vahele jäämine läheb ministri tasu teenivale inimesele tunduvalt kallimaks kui madalapalgalisele, kirjutab Postimees.
Maaeluministeerium saatis kooskõlastamisele maapiirkonna majandustegevuse mitmekesistamise määrusemuudatuse eelnõu, mis annab edaspidi võimaluse maaettevõtluse toetust taotleda ka avaliku sektori asutustel, mis tegelevad põllumajandusliku tegevusega.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes