tellimine 938x200 apple ee gif fixed
Õigus
Riigikogu menetluses on äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu, mille eesmärk on seletuskirja kohaselt just väikeosanike ja -aktsionäride õiguste ulatuslikum kaitse. Eelnõu seletuskiri ja pakutud muudatused viitavad, justkui oleks väikeaktsionäride õiguste kaitse Eestis äärmiselt vilets ning seaduse muutmine ainus abinõu probleemide ületamiseks. Millisel viisil võimaldab kehtiv seadus väikeosanike ja -aktsionäride huve ulatuslikumalt kaitsta ja mida saavad osanikud ja aktsionärid probleemide ennetamiseks ette võtta?
Neljapäev, 26 Juuli 2018 15:55

Palo ei toeta Oviiri sundividendide plaani

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo sõnul ei lahendaks Liisa Oviiri propageeritav kohustuslik dividendimakse väikeosanike probleeme ning takistaks ettevõtetel kapitali kogumist.
Teisipäev, 24 Juuli 2018 12:16

Kontrollime omakapitali suurust

Netovara ei tohi olla väiksem kui pool osakapitalist või väiksem kui äriseadustikus sätestatud minimaalne osakapitali suurus.
Eesti Advokatuuri äriõiguse komisjon ei toeta sotsiaaldemokraadi Liisa Oviiri parlamendi menetlusse antud niinimetatud sunddividendide eelnõu, leides, et selles ette nähtud muudatused tekitaksid olulist kahju.
Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) hinnangul ei parandaks ettevõtetele sunddividendide kehtestamine väikeaktsionäride õiguste kaitsmist, selle asemel peaks võimaldama väikeosanikele parema ligipääsu infole ja otsustusprotsessidele.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes