Töösuhted ja tööõigus
Haigekassa esitas seadusemuudatuse eelnõu, mis kohustaks elektroonilise töövõimetuslehe kohta info avaldamise vahetult peale selle avamist, et tööandjad saaksid kohe teada, kui keegi töölt haiguse tõttu puudub.
Alates 1. jaanuarist 2018 ei maksustata erisoodustusena tervise edendamiseks tehtavaid kulutusi 100 euro ulatuses töötaja kohta kvartalis, kui tööandja on neid võimaldanud kõikidele töötajatele. Maksu- ja tolliamet selgitab näidete põhjal, keda hõlmab mõiste "töötaja", missugused on maksuvabad tervise edendamise kulud ja mida tuleb maksusoodustuse rakendamisel veel silmas pidada.
Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski tegi Eesti Haigekassale saadetud kirjas ettepaneku tõsta alates 2018. aastast täiskasvanute hambaravihüvitise määra seniselt 30 eurolt 50 euroni.

Riigikogus läbis kolmapäeval esimese lugemise täiendava ravimihüvitise eelnõu, millega peaks vähenema patsientide kulutused ravimitele ja paranema ravimite kättesaadavus.

Tööinspektsioon ei tohi enam muutunud isikuandmete kaitse seaduse tõttu tööandjale avaldada tööõnnetusse sattunud töötaja delikaatseid isikuandmeid.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes