Sotsiaalmaks
Riigikohtu halduskolleegium asus kolmapäevases lahendis seisukohale, et ettevõtja tegevusloa peatamiseks peab pädev asutus olema rikkumise ettenähtud korras kindlaks teinud.
Eestis on paljudes omavalitsustes kujunenud probleemiks olukord, kus uuselamurajooni arendaja on pankrotistunud, pankrotivara hulgast on teed omandanud mõni kolmas isik ja elanike ning teeomaniku vahel on tekkinud konflikt tee kasutamise tingimuste üle.
Teisipäev, 03 Oktoober 2017 09:53

Jätkuvad õigusemõistmise nädala üritused

Oktoobri esimesel nädalal esmaspäevast reedeni tähistatakse Eestis õigusemõistmise nädalat, mille raames saab tasuta õigusnõu, kuulutatakse välja kaasuskonkurss, toimuvad filmiõhtud ja arutelud ning ekskursioonid õpilastele.
Valitsus kiitis täna heaks haldusmenetluse jt seaduste muutmise eelnõu, mis lihtsustab inimeste suhtlust haldusorganitega, vähendab haldusorganite töökoormust, suurendab õigusselgust ja võimaldab kokku hoida riigi raha.
Riigikohus ei peatanud oma 7. augusti lahendiga Rakke valla ja Väike-Maarja valla sundliitmise protsessi.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes