Sotsiaalmaks
Riigikohus otsustas teisipäeval võtta menetlusse veebruaris AS Tallinna Vesi poolt esitatud kassatsioonkaebuse tariifivaidluses konkurentsiametiga.
Riigikohtu hinnangul on põlevkivi kaevandamisel tekkiv aherainekillustik jääde, mitte kõrvalsaadus, kui ettevõte ei teeni selle müügi pealt tulu ja soovib aherainekillustikku kõrvalsaaduseks kvalifitseerides vähendada sellelt tekkivat saastetasu.

Riigikohus käsitles oma hiljutises otsuses töötaja vastu esitatava kahjunõude aegumistähtaja arvutamist.

Riigikohus ei toeta rahandusministeeriumi ideed taaslubada Eestis vastastike kindlustusseltside asutamise ja tegutsemise.

Neljapäev, 13 Aprill 2017 10:34

Lähenevast pankrotist vaikida ei tohi!

Mõlemat esmapilgul täiesti erinevat Riigikohtu otsust ühendab üks asi: nii esimeses kui ka teises asjas vaidluse põhjuseks on vajaliku teabe mitteesitamine.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes