Maksud ja raamatupidamine
Riigikogus läbisid kolmapäeval esimese lugemise sotsiaalhoolekande seaduse muudatused, millega valitsus soovib teha toimetulekutoetuse süsteemi senisest paindlikumaks ning suunata toetuse saajaid tööturule.
Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE<https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/eige_et>) avalikustas 11. oktoobril indeksi, mille kohaselt on Eestis naiste ja meeste tasakaal rahaasjades, töös,
teadmistes, aga ka võimu valdkonnas varasemaga võrreldes paranenud. 28 liikmesriigist on Eesti oma näitajate poolest 20. kohal, jäädes alla nii Põhja- kui ka Baltimaadele.
Valitsussektori töötajate arv vähenes eelmisel aastal oluliselt kiirema tempoga kui Eesti tööealine elanikkond.
Eesti keele õppega on seotud 80 protsenti koolituskaardiga koolitustele suunamisi, viie kuuga on töötukassa suunanud eesti keelt õppima 602 inimest.
Neljapäeval konverentsil „Äriplaan 2018“ esinenud Eesti Panga presidendi Ardo Hanssoni sõnul annab aasta esimesel poolel nähtud ekspordi ja investeeringute kasv lootust, et majandus saab hakkama ka järjest tõsisemaks muutunud tööjõupuuduse tingimustes, kuid praeguseks peaaegu 6 protsendini küündiva majanduskasvu säilitamine pole siiski jõukohane.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes