Reede, 12 Oktoober 2018 10:31

Gaasiaktsiisi soodustuse saajate ring peaks olema suurem

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)

Kaubanduskoda ja Tööandjate Keskliit esitasid riigikogu rahanduskomisjonile ettepaneku vähendada maagaasi madalamaks aktsiisimääraks kvalifitseerumiseks kehtestatavat gaasi-intensiivsuse kriteeriumi.

Praeguse eelnõu järgi vastaks gaasi-intensiivse ettevõtte kriteeriumile 11 Eesti ettevõtet. Seega ei toeta selline lahendus soodustuse eesmärki tõsta Eesti gaasi-intensiivsete ettevõtete konkurentsivõimet, sest paljudel suurtel gaasi-intensiivsetel ettevõtjatel ei ole võimalik neile suunatud soodustust rakendada.

Eelnõuga kehtestataks madalam aktsiisimäär intensiivse maagaasi tarbimisega ettevõtte tarbitud maagaasile. Soodustuse saamiseks peab ettevõtja gaasitarbimise intensiivsus olema loa taotlemisele eelnenud majandusaastal keskmiselt 13% või rohkem või prognoositud intensiivsus järgmisel 12 kuul ületama 13% taset. Gaasitarbimise intensiivsus näitab ettevõtja tarbitava maagaasi kogumaksumuse osakaalu protsentides ettevõtja loodavast lisandväärtusest. Arvutusi kontrollib sõltumatu vandeaudiitor. Peale selle ei tohi ettevõte olla raskustes ja tema energiajuhtimissüsteem peab vastama standardile ISO 50001, mis näitab, et ettevõtte energiakulud on viidud miinimumini.

Eesti ei ole seni kasutanud Euroopa Liidus laialt levinud võimalust gaasiaktsiisi soodustuseks. Lisaks on väheneva tarbimismahu tõttu kasvanud gaasi võrgutariifid ning seeläbi gaasi lõpphind, mis kokku on halvendanud Eesti töötleva tööstuse konkurentsivõimet.

Kallim tootmissisend muudab keerukamaks Eestis toodetud kaupade ja teenuste konkurentsi eksporditurgudel. Seega oluline on, et konkurentsieelise loomiseks tehtud otsused oleksid tõhusad ega jääkski vaid märgilise tähendusega. Eelnõus viidatud 11 ettevõtet, kes potentsiaalselt gaasi-intensiivse ettevõtte kriteeriumile kvalifitseeruks, on kindlasti liiga väike suurusjärk, et eelnõu saaks olulist majanduslikku mõju avaldada.

Eelöeldust tulenevalt palusid kaubanduskoda ja tööandjate keskliit riigikogul algatada eelnõumuudatus, millega vähendataks maagaasi madalamaks aktsiisimääraks kvalifitseerumiseks kehtestatavat gaasiintensiivsuse kriteeriumi 13%-lt vähemalt „muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmise“ sektori keskmisele tasemele, milleks 2014-2016 oli eelnõu seletuskirja kohaselt 3,6-6,3%. Samuti tegime pöördumises ettepaneku tuua edaspidi allapoole ka elektrointensiivsuse kriteerium elektriaktsiisi madalamale määrale kvalifitseerumiseks.

Plaanitavad muudatused jõustuvad 1. jaanuaril 2019. aastal.

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


Audiitor ja maksunõunik vastavad lugejate küsimustele

Audiitor ja maksunõunik vastavad lugejate maksunduse, raamatupidamise ja auditiga seotud küsimustele

 • Kuidas kajastada garantiieraldist raamatupidamises?
  Kuidas kajastada garantiieraldist raamatupidamises? Oleme ehitusettevõte, ehituslepingutega seoses on arvestatud garantiieraldis. Kuidas kajastada seda raamatupidamises?
 • Kas e-poe võib kajastada immateriaalse põhivarana?
  Kas e-poe võib kajastada immateriaalse põhivarana? Kas e-poe võib kajastada immateriaalse põhivarana?
 • Käibemaksuarvestus Euroopa Liidu siseste teenuste ostmisel
  Käibemaksuarvestus Euroopa Liidu siseste teenuste ostmisel

  Käibemaksukohustuslasest Eesti firmale esitas raudteeveo eest arve Küprose käibekohustuslasest firma; teenuse hind oli 10 000 eurot. Jutt käib kauba veost Venemaalt Eestisse. Küprose firma esitas arve 0-protsendilise käibemaksu määraga. Kas on õige, et Eesti firma peab näitama käibedeklaratsioonil Küprose firmalt saadud teenuse maksumuse ja rakendama 20-protsendilise määraga pöördmaksustamist? Missugustes Eesti käibemaksuseaduse paragrahvides käsitletakse Euroopa Liidu (edaspidi – EL) siseste teenuste ostmist? Kas see, et teenuse osutamine ei alanud teenuse müüja riigis, st Küprosel, omab tähtsust?

 • Kas ettevõte peab maksma erisoodustust sõiduautot päevade kaupa eraisikult rendile võttes?
  Kas ettevõte peab maksma erisoodustust sõiduautot päevade kaupa eraisikult rendile võttes? Ettevõtte omanik – eraisik – annab oma sõiduauto tasu eest (tasult makstakse tulumaks) ettevõttele rendile, üle ei anta kasutusvaldust. Autoga tehakse töösõite (taxify) ja väljaspool tööaega erasõite. Kuludesse kantakse kuludokumentide alusel ainult töösõitudega seotud kütusekulud, muud autoga seotud kulud kannab eraisik. Kas ettevõte peab maksma sõiduauto erasõitudeks kasutamiselt erisoodustust? Kas sellisel juhul, kui lepingu järgi võetakse auto rendile päevade kaupa, nendel päevadel, kui tööd tehakse, ja pärast tööd auto tagastatakse, peab tasuma erisoodustust?
 • Kas füüsiline isik võib osutada Eesti firmale teenust lepingut sõlmimata?
  Kas füüsiline isik võib osutada Eesti firmale teenust lepingut sõlmimata?

  Kas füüsiline isik võib osutada Eesti firmale teenust (nt anda konsultatsiooni) lepingut sõlmimata? Missugused maksukohustused tekivad firmal, kes tasub saadud teenuste eest (nt konsultatsioon) arve alusel?

Rubriigi Maksud ja raamatupidamine viimased uudised

Sellest osast leiate te uudiseid maksude ja raamatupidamise teemal

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes