Õigus

Riigikohus otsustas, et maksu- ja tolliametil (MTA) pole õigust piiril rahvusvahelisi vedusid teostavate autode kütusepaakidest kütust välja pumbata ja nõuda aktsiisivabastuse saamiseks lisatõendeid kütuse kasutamise kohta järgmistel rahvusvahelistel vedudel.
Kolmapäev, 23 November 2016 13:26

Läti trahvis Swedbanki 1,4 miljoni euroga

Läti finants- ja kapitalituru komisjon (FCMC) on määranud Swedbankile 1,4 miljoni suuruse trahvi, sest pank pole suutnud tagada täielikku kontrolli oma klientide tehingute üle, ütles komisjoni esindaja Laima Auza.
Kui kinnisasjal on omanikke rohkem kui üks, siis on mõistlik sõlmida kaasomanike kasutuskorra kokkulepe.
Teisipäev, 22 November 2016 12:35

FIE – olla või mitte olla?

Erinevaid ettevõtlusvorme kaaluvale alustavale ettevõtjale mõjub ilmselt pelutavalt täieliku varalise vastutuse nõue, mis füüsilisest isikust ettevõtja tegevusega kaasneb.
Esmaspäev, 21 November 2016 09:58

Dokumentide üleandmine: kes vastutab?

Raamatupidamise dokumentide üleandmise vajadus võib tekkida üleöö. Seetõttu on oluline teada, millised on raamatupidamise teenuse osutaja ja teenuse saaja õigused, kohustused ning millega kindlasti tuleb arvestada.
Kui mõtled kohtutäituri korraldatud enampakkumisel soodsa korteri, maja või äripinna osta, siis pead arvestama, et lisaks võlgnikule, kelle vara müüakse, on tihti reaalselt ostetaval pinnal ka üürnikud.
Maailmapanga juures tegutsev rahvusvaheline arbitraaž ICSID plaanib ajakohastada enda menetlusreegleid ning ootab selleks ettepanekuid ka Eestilt.
Riigikohus selgitas Edgar Savisaare munitsipaalreklaamide kaasust analüüsides, et tegemist oli sisuliselt valimistele suunatud reklaamidega ning seega üheselt keelatud annetusega – nii jäi jõusse ka erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) nõue…
Reede, 04 November 2016 10:48

Ettevõtja varade pärandamise eripärad

Viimasel ajal on üha sagedamini töölaual juhtumeid, kus pärandaja on jätnud varade pärimise korraldamata ning seetõttu on pärijad pandud raskesse olukorda.
Kolmapäev, 02 November 2016 09:29

Uus andmekaitsemäärus laiendab isikute õigusi

Isikuandmete kaitse seadus on siiani võimaldanud isikutel teatud eranditega nõuda muu hulgas andmete töötlemise ja avalikustamise lõpetamist, ebaõigete andmete parandamist ja õigust saada isikuandmete töötlejalt enda kohta käivaid isikuandmeid.
Soomes kaks aastat toiminud ümbrikupalga ja maksupettuse skeemi oli hõlmatud ligi pool tuhat Eesti ehitajat, kes panid Soomes püsti koole ja lasteaedu, 10–20 eestlast on seetõttu ka kuriteos kahtlustatavad, kirjutab…
Riigikohus otsustas eelmisel nädalal, et ettevõttel pole endale korteri soetamisel õigus ostult sisendkäibemaksu maha arvata, kui korter pole ostetud äritegevuseks ja seda ei saa kasutada käibemaksuga maksustatava käibe tekitamise tarbeks.
Reede, 28 Oktoober 2016 11:22

Vahekohus on kui kahe teraga mõõk

Justiitsministeeriumis on väljatöötamisel tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise eelnõu, mis reguleerib senisest põhjalikumalt vahekohtute moodustamise reegleid ja vahekohtumenetluse nõudeid.
Tallinna ringkonnakohus vabastas reedese otsusega riigikogu liikme Keit Pentus-Rosimannuse Autorollo tsiviilasjas tema vastu esitatud nõudest.
Kolmapäev, 19 Oktoober 2016 11:34

Uudsed andmekaitse põhimõtted

Andmekaitse põhimõtted on omased ka kehtivale andmekaitseõigusele ning ka nende põhimõtete järgimata jätmisel on tagajärg sama – töötlemine pole lubatud.
Äriseadustiku (ÄS) § 330 lg 1 alusel on vähemusaktsionäridel, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt kümnendik aktsiakapitalist, õigus nõuda üldkoosolekul aktsiaseltsi juhtimise või varaga seotud küsimustes erikontrolli määramist.
Teisipäev, 18 Oktoober 2016 13:36

Riik plaanib pikendada nõuete aegumistähtaega

Justiitsministeerium plaanib järgmisel aastal pikendada täitedokumentidest tulenevate nõuete aegumistähtaega.
Teisipäev, 18 Oktoober 2016 11:31

Kuidas sõlmida kehtivat viivisekokkulepet?

Tihti leiavad meedias kajastust lepingutes sätestatud ebamõistlikult kõrged intressimäärad, kuid samavõrd ebamõistlikuks võib kujuneda ka lepingujärgne viivis, mille kujundavad pooled lepingu sõlmimisel.
canadian meds online canadian pharmacy

Liituge meiega sotsiaalv?rgustikes