Crowe Horwath blogi

Donoway Assurance, Donoway Eesti, Larssen CS ja Larssen Capital kuuluvad rahvusvahelisse, enam kui sajas riigis esindatud võrku Crowe Horwath International.

Osutame oma klientidele järgmisi lõimitud teenuseid äri haldamiseks:

  • kõiki audiitorkontrolli liike,
  • äri asutamis- ja haldusteenuseid kogu maailmas,
  • raamatupidamisteenuseid Eestis ja välismaal,
  • ettevõtete ostu ja müügiga, saneerimise ja likvideerimisega seotud teenuseid ning
  • anname maksude ja riskijuhtimise konsultatsioone.

Võlaõigusseaduse (edaspidi – VÕS) § 670 lg 1 alusel kohustub agendilepinguga üks isik (agent) teise isiku (käsundiandja) jaoks ja tema huvides iseseisvalt ja püsivalt lepinguid vahendama või neid käsundiandja nimel ja arvel sõlmima. Käsundiandja kohustub maksma talle selle eest tasu. Agent tegutseb iseseisvalt, kui tal on õigus kujundada oma tegevust põhiliselt vabalt ja määrata oma tegutsemisaeg (VÕS-i § 670 lg 2). Käsundiandjal on õigus anda agendile teatud juhiseid, kuid nende andmisel tuleb silmas pidada, et juhised ei tohi ohustada agendi iseseisvust agendilepingu täitmisel.

Tänapäeval tekib litsentsitasu kohta küsimusi aina rohkem, sest nii Eesti kui ka välismaa ettevõtjad soetavad, müüvad, arendavad ja kasutavad IT-erilahendusi.

Viimase aasta jooksul on väga palju arutletud selle üle, millises riigis on kõige (eba)sõbralikum maksupoliitika ettevõtjate suhtes – kas Eestis või Lätis.

Viimasel ajal on levimas valdav tendents, kus Skandinaavia ja Euroopa suurfirmad toovad oma finantsosakondi üle Eestisse või teistesse Baltimaadesse, moodustades nn ühiseid teeninduskeskusi (inglise keeles Shared Service Center).

Viimastel kuudel on palju tähelepanu pälvinud Rahandusministeeriumi korduvad katsed viia ellu ametiautode maksustamise seadusemuudatus. Autoettevõtete Liit, Eesti Ametiühingute Keskliit ja Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon teevad pingutusi, et see seaduseelnõu tagasi lükata või vähemalt lükata edasi selle jõustumine või muuta eelnõu sätteid nende kasuks. Kas see õnnestub, näitab lähitulevik, kuid tõenäoliselt saab seaduseelnõust parlamendifraktsioonide poliitilise kauplemise küsimus ja lõpuks võetakse vastu mingi kompromissvariant.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes