Aasta parim pakkumine! Hinnavõit
Hinnavõit 51% Hinnavõit

Telli pakett ”Raamatupidamisuudised“ 2018. aastaks ja saad kingituseks jõulunumbri ja videoseminari „Majandusaasta aruanne 2017“

Kingituse väärtus 68 eurot!
TELLIN
Hinnavõit
Crowe Horwath blogi

Donoway Assurance, Donoway Eesti, Larssen CS ja Larssen Capital kuuluvad rahvusvahelisse, enam kui sajas riigis esindatud võrku Crowe Horwath International.

Osutame oma klientidele järgmisi lõimitud teenuseid äri haldamiseks:

  • kõiki audiitorkontrolli liike,
  • äri asutamis- ja haldusteenuseid kogu maailmas,
  • raamatupidamisteenuseid Eestis ja välismaal,
  • ettevõtete ostu ja müügiga, saneerimise ja likvideerimisega seotud teenuseid ning
  • anname maksude ja riskijuhtimise konsultatsioone.

Tänapäeval tekib litsentsitasu kohta küsimusi aina rohkem, sest nii Eesti kui ka välismaa ettevõtjad soetavad, müüvad, arendavad ja kasutavad IT-erilahendusi.

Viimase aasta jooksul on väga palju arutletud selle üle, millises riigis on kõige (eba)sõbralikum maksupoliitika ettevõtjate suhtes – kas Eestis või Lätis.

Viimasel ajal on levimas valdav tendents, kus Skandinaavia ja Euroopa suurfirmad toovad oma finantsosakondi üle Eestisse või teistesse Baltimaadesse, moodustades nn ühiseid teeninduskeskusi (inglise keeles Shared Service Center).

Viimastel kuudel on palju tähelepanu pälvinud Rahandusministeeriumi korduvad katsed viia ellu ametiautode maksustamise seadusemuudatus. Autoettevõtete Liit, Eesti Ametiühingute Keskliit ja Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon teevad pingutusi, et see seaduseelnõu tagasi lükata või vähemalt lükata edasi selle jõustumine või muuta eelnõu sätteid nende kasuks. Kas see õnnestub, näitab lähitulevik, kuid tõenäoliselt saab seaduseelnõust parlamendifraktsioonide poliitilise kauplemise küsimus ja lõpuks võetakse vastu mingi kompromissvariant.

2010. aastal arutamiseks esitatud rahvusvahelise raamatupidamisstandardi (International Accounting Standard, edaspidi – IAS) 17 „Rendid“ eelnõu on tekitanud maailma finantsringkondades suurt vastukaja. Võttes arvesse projekti kohta esitatud kriitilisi tähelepanekuid andis Rahvusvaheliste Raamatupidamisstandardite Nõukogu (International Accounting Standards Board, edaspidi – IASB) 2013. aasta mais välja standardi eelnõu uue redaktsiooni, mille kohta sai kommentaare esitada 2013. aasta 13. septembrini. Lähitulevikus võetakse uus standard vastu. Missuguseid rendiarvestuse nõudeid uus standard sätestab?

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes