Töösuhted ja tööõigus
Riigikogus läbis 26. septembril esimese lugemise seaduse muutmise eelnõu, mille vastuvõtmise korral luuakse digitaalne lahendus soolise palgalõhe arvutamiseks, et suunata tööandjaid edukamalt oma organisatsioonides soolist võrdõiguslikkust edendama.
Tööinspektsiooni hinnangul tuleb ka loovisikud tööõnnetuste vastu kindlustustada, kuigi nad on tööõnnetuskindlustuse väljatöötamise kavatsuses kindlustatute hulgast välja arvatud.
Tööinspektsioon kutsub tööandjaid pöörama suuremat tähelepanu töötajate juhendamisele ja väljaõppele.
Valitsus kiitis 23. augusti istungil heaks soolise võrdõiguslikkuse seaduse eelnõu muudatused, mille sihiks on vähendada soolist palgalõhet avalikus sektoris.
Esmaspäev, 09 Juuli 2018 11:32

Kas ehitusplatsil peab olema pesemisvõimalus?

Töötan ehitusobjektil. Meil pole aga mingeid pesemistingimusi ja ka joogivee saamiseks tuleb sõita poodi. Kas selline olukord on lubatud või on seadused, mis sellist olukorda reguleerivad?  

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes