Töösuhted ja tööõigus

Käesoleva aasta 11 kuuga on registreeritud 4673 tööõnnetust. 64% õnnetusest juhtus väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetes. Kõik sel aastal tööl hukkunud inimesed olid mikro, väikese või keskmise suurusega ettevõtte töötajad.

Riigikogus läbis 26. septembril esimese lugemise seaduse muutmise eelnõu, mille vastuvõtmise korral luuakse digitaalne lahendus soolise palgalõhe arvutamiseks, et suunata tööandjaid edukamalt oma organisatsioonides soolist võrdõiguslikkust edendama.
Tööinspektsiooni hinnangul tuleb ka loovisikud tööõnnetuste vastu kindlustustada, kuigi nad on tööõnnetuskindlustuse väljatöötamise kavatsuses kindlustatute hulgast välja arvatud.
Tööinspektsioon kutsub tööandjaid pöörama suuremat tähelepanu töötajate juhendamisele ja väljaõppele.
Valitsus kiitis 23. augusti istungil heaks soolise võrdõiguslikkuse seaduse eelnõu muudatused, mille sihiks on vähendada soolist palgalõhet avalikus sektoris.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes