Eesti pank blogi
Euroala keskpangana töötab Eesti Pank euroala madala inflatsiooni nimel ning tagab Eesti finantsstabiilsust ja sularaha kvaliteeti.
Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto 2018. aasta jaanuaris 2 miljoni euroga väikeses miinuses. Kaupade ja teenuste konto ülejääk jäi aastatagusele tasemele ja oli 26 miljonit eurot. Kaubaeksport kasvas 6% ja -import 10%. Kaubaimpordi kiirema kasvu tõttu suurenes kaupade konto puudujääk 2017. aasta jaanuariga võrreldes 47 miljoni euro võrra ja oli 120 miljonit eurot. Teenuste konto ülejääk suurenes aastaga 47 miljoni euro võrra ja ulatus 146 miljoni euroni. Teenuste eksport kasvas 17% ja import 8%. Investeerimistulude ja jooksevülekannete ehk esmase ja teisese tulu netoväljavool kokku suurenes aastaga 5 miljoni euro võrra ja oli 28 miljonit eurot.
Esmaspäev, 12 Märts 2018 09:57

Rahapoliitilised otsused
Eesti Pank (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid) - Esmaspäev, 12 Märts 2018 09:57

8. märtsi istungil otsustas Euroopa Keskpanga nõukogu säilitada põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimäärana 0,00%, laenamise püsivõimaluse intressimäärana 0,25% ning hoiustamise püsivõimaluse intressimäärana −0,40%. Nõukogu eeldab, et EKP baasintressimäärad püsivad praegusel tasemel pikema aja vältel ja tunduvalt kauem, kui tehakse netovaraoste.
Neljapäev, 08 Märts 2018 11:06

2017 oli hea ekspordiaasta
Eesti Pank (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid) - Neljapäev, 08 Märts 2018 11:06

  • Enim kasvatas jooksevkonto ülejääki teenuste ekspordi suurenemine
  • Otseinvesteeringute sissevool jäi samale tasemele kui 2016. aastal
  • Välise tasakaalustamatuse oht on vähenenud
  • Maksebilansi jooksevkonto ülejääk oli 2017. aastal 734 miljonit eurot (3,2% SKT-st), mis on ligi kaks korda suurem kui aasta tagasi. See põhines teenuste ekspordi-impordi rekordilisel ülejäägil ja muudel teistest riikidest ettevõtetele laekunud tulusiiretel.
  • Jooksevkonto ülejäägiga kaasnev kapitali netoväljavool1 finantskontol oli 1 miljard eurot ning see kajastus peamiselt pensionifondide investeeringutena välismaistesse väärtpaberitesse.
  • Rahvusvaheline investeerimispositsioon näitas, et aasta lõpus ületasid Eesti residentide finantskohustused finantsnõudeid muu maailma suhtes 7 miljardi euroga (30% SKT-st). 2014. aastast alates on investeerimispositsioon paranenud, st liikunud tasakaalu suunas.
  • Eesti residentide võlanõuded mitteresidentide vastu olid aasta lõpu seisuga 3,9 miljardit eurot suuremad kui võlakohustused (17% SKT-st). Võlanõuete maht suurenes aastas 1,6 miljardit eurot, võlakohustused 141 miljonit eurot.
Kolmapäev, 28 Veebruar 2018 12:15

Majanduse olukord on erakordselt hea
Eesti Pank (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid) - Kolmapäev, 28 Veebruar 2018 12:15

  • Majanduse head olukorda saaks kasutada tuleviku kindlustamiseks
  • Majanduse suurim mure on väike tootlikkus
  • Tööstussektor on ülejäänud majandusest tootlikkuse poolest maha jäänud

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes