Eesti pank blogi
Euroala keskpangana töötab Eesti Pank euroala madala inflatsiooni nimel ning tagab Eesti finantsstabiilsust ja sularaha kvaliteeti.

Eluasemelaenu kaks olulist tingimust on laenusaaja piisav maksevõime ja tagatise olemasolu. Nendele vastamiseks on pangad kehtestanud üsna üksikasjalikud kriteeriumid laenutaotleja stabiilse sissetuleku suuruse, maksimaalse laenukoormuse, aktsepteeritavate tagatiste mahu ja kvaliteedi ning muude asjaolude kohta.

  • Nafta ja toiduained olid maailmaturul märtsis odavamad kui veebruaris
  • Eesti ja euroala alusinflatsioon püsib endiselt aeglane

Sooline palgalõhe on Eestis probleem, kuid see ei tulene pelgalt diskrimineerimisest, kirjutab Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja keskpanga blogis.

1940. aastatel arutleti keskpankade koostöö olulisuse üle rahvusvahelise likviidsuse tagamisel ja majandusliku stabiilsuse saavutamisel, rõhutati usalduse rolli majanduspoliitikas ning püüti mõista ujuva ja fikseeritud vahetuskursi eeliseid ja puuduseid. Need teemad on aga päevakorral ka aastal 2017. Rõhuasetused on küll muutunud, kuid teemad jäänud paljuski samaks. Tagasivaade tolleaegsele diskussioonile ei paku huvi mitte ainult ajaloolastele, vaid aitab meil mõista ka tänapäevaseid probleeme ja leida võimalikke lahendusi, kirjutab Eesti Panga ökonomist Lenno Uusküla oma blogis.

Euroala keskpangad viisid 2013. ja 2014. aastal läbi leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringu (Household Finance and Consumption Survey, HFCS) 18 euroala riigis ning Poolas ja Ungaris.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes