Õigus

Ajakirja tellijate tööõiguse, tsiviilõiguse ja äriõiguse teemal küsimustele vastavad: Emirlin Consult ÕB, Tanel Melk & Partners Law Firm, Crowe Horwath

Rubriigis ''Vis-a-Vis: Küsimused-vastused'' avaldatakse Eesti parima nõustamisfirmade spetsialistide vastused majandusjakirja Raamatupidamisuudised tellijatelt saabunud küsimustele auditi, maksunduse, maksu- ja äriõiguse, tsiviilõiguse ja tööõiguse teemadel.

Meie osaühingu minimaalne põhikapital pärast eurole üleminekut on 2556 eurot. Vana põhikirja kohaselt vastasid iga 1000 krooni ühele häälele. Kas muudetud põhikirjas vastab üks hääl 1, 10 või 100 eurole?

Vastab Larssen CS -i juriidiline konsultant Sofja Pevzner:

Praegu ei ole Eestis vaja pidada tööraamatut. Kas ettevõtte juhataja saab keelduda märkimast tööraamatusse seda perioodi, mil töötaja selles ettevõttes töötas? Elus võib kõike juhtuda, näiteks kui ma soovin mujale, näiteks Leetu elama minna.

Vastavad Expert2Expert spetsialistid:

Töötaja ütles TL üles omal soovil, kas sellisel juhul on vaja vormistada TL lisa lepingu ülesütlemise kohta või mingit muud dokumenti? Või piisab sellest, kui juhatuse liige  viseerib töötaja avaldusel nõusoleku töölepingu lõpetamise kohta?

Vastab Sofja Pevzner, Larssen CS juriidiline konsultant:

Korteriühistu raamatupidaja ei tulnud oma tööga toime: raamatupidamise andmed ei lange kokku maksudeklaratsioonides näidatud andmetega, elanikud kurdavad, et arvetes esineb vigu. Raamatupidaja on töötanud kaks aastat töölepingu alusel. Kuidas teda õigesti vallandada, et mitte maksta kompensatsiooni, vaid pidada tema palgast kinni summa käestlastud raamatupidamise taastamiseks teise raamatupidaja poolt.

Vastavad Expert2Expert OÜ spetsialistid
Esitasin tööandjale lahkumisavalduse 12-ndal mail 2011 töölepingu seaduse § 91 lõike 3 alusel erakorraliselt ja päevapealt lahkumiseks alates 16. maist 2011. Põhjuseks püsiv, 60% tervisekahjustus. Esitasin lahkumisavalduse paberil. Kas ma võin ja kas sellel teol on ka juriidiline alus, kui ma esitan uue lahkumisavalduse e-kirjaga, et vabastada mind hoopis 14-ndast maist töölt sama paragrahvi alusel? 15-ndal mail peaksin jälle tööl olema 8.00-19.00. Tervis lihtsalt ei pea vastu sellisele koormusele. Andsin avalduse töölt lahkumiseks alates 16. maist 2011. Kas 16. mail pean veel tööl olema või ei pea enam olema?

Vastab Sirje Aava, Tööinspektor-jurist, Tööinspektsioon
Mais anti töötajale puhkust 2011. aasta eest. Maikuu TSD on esitatud, maksud on makstud. Kuid pärast puhkust ei tulnud töötaja tööle, tööandja lõpetas temaga töölepingu, kuna töötaja leidis uue töökoha. Raamatupidaja oli puhkusel. Kuidas saab nüüd töötajale enammakstud puhkusetasu kinni pidada?

Vastab Kadri Rebane, Deloitte Advisory
2010. aasta märkimisväärse kahjumi tõttu on kujunenud äärmiselt keeruline olukord. Aastal 2011 toimus omanike vahetus. Algas „uppuva laeva“ päästmise kampaania. Aastaaruande esitamiseni on jäänud vähe aega ning ma mõistan suurepäraselt, et register nõuab 2011. aasta vahearuannet. Vanade võlgade kustutamiseks on nii endised kui ka praegused omanikud  panustanud piisava summa sihtotstarbeliste intressita laenudesse. Omanikud võtsid vastu otsuse  firma vastu esitatud nõuetest loobumise kohta.

Küsimus: millistes dokumentides tuleb vormistada varem võetud krediidist loobumisega seotud toimingud? Mis võiks esile kutsuda kahtlusi registril või mis tahe on muul kontrollival poolel?

Kas KÜ juhatuse liikmega lepingu sõlmimine on kohustuslik? Kui jah, siis mida see peab sisaldama?
Kas juhatuse liige võib töölepingu alusel töötada KÜ-s haldurina?


Töötaja on olnud lapsehoolduspuhkusel alates 1. novembrist 2009. aastast. 1. märtsil 2011 lõpetati temaga tööleping ning töötajale tuleb välja maksta puhkusetasu hüvitis 45 päeva eest. Lapsehoolduspuhkusele eelneval perioodil on töötaja saanud töötasu alla miinimummäära (töötas osalise tööajaga).
Kas puhkusetasu peab arvestama kehtiva miinimumpalga määra järgi (2009. ja 2011. a miinimumpalga määrad ei ole muutunud) või tuleb arvestada 2009. aasta kuue viimase töötamise kuu väljamaksete järgi (mis on olnud alla miinimumpalga)?
 


Palun abi, kuidas antud olukord lahendada.
Olukorra kirjeldus: Isikul on ühes firmas sõlmitud 2 töölepingut: 1 tööleping 0,5 kohta (amet raamatupidaja) ja tööleping nr2  0,5 kohta (amet projektijuht). Isik ei ole antud lepinguperioodidel puhanud.
Kui isik lõpetab lepingu nr 2, kas tal on õigus saada puhkuse kompensatsiooni? (Tööleping nr 1 kehtib)
Kas tal on õigus ka teise töölepingu alusel puhata sama perioodi eest, mil ta sai TL nr 2 puhkamata päevade eest kompensatsiooni?

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes